Mellom 100 og 150 mennesker gikk i fakkeltog for forfulgte i Trondheim 24. november.

Mellom 100 og 150 mennesker gikk i fakkeltog for forfulgte i Trondheim 24. november.  


  • VIL DU HA NYHETSBREV OM TROSFRIHET – FRA STEFANUSALLIANSEN? MELD DEG HER
     

«Takk for at dere stiller opp», sa den palestinske lutherske biskop Munib Younan i sin appell til fakkeltoget for trosfrihet i Trondheim 24. november.

«Vi må be for de forfulgte, og vi må påvirke myndighetene. Og så må vi huske på at ikke bare de kristne blir trakssert. Forfølgelse møter også andre troende i andre religioner.»

Lørdag 24. november stilte 100-150 personer opp i Trondheim sentrum for å markere sin solidaritet med alle som forfølges for sin religiøse tro.

83 % av verdens befolkning lever i land der tros- og livssynsfriheten er sterkt eller meget sterkt begrenset. Årets fakkeltog satte fokus på hvordan noen av de mest sårbare rammes av religiøst motivert diskriminering og overgrep – barna til tros og livssynsminoriteter.

 

Den pensjonerte biskopen Munib Younan fra Den evangelisk-lutherske kirken i Jordan og Det hellige land.

Den pensjonerte biskopen Munib Younan fra Den evangelisk-lutherske kirken i Jordan og Det hellige land (ELCJHL) fortalte om situasjonen for de kristne i Midtøsten.

Etter fakkeltoget gjennom Trondheims sentrum var det møte i Misjonskirken, ledet av Aud Agøy. Assisterende generalsekretær Hilde S. Vollebæk i Stefanusalliansen fortalte om arbeidet for de forfulgte kristne i flere land. «Å være kirke og å oppleve forfølgelse hører sammen, ifølge Bibelen og kirkehistorien", sa hun. «Vår oppgave er først og fremst å stå sammen med dem i bønn og solidaritet, og gjøre situasjonen kjent.»

NTNU-student Salomo fra Nigeria - i midten.

Salomo, student på NTNU, fortalte om den aktuelle situasjonen i Nigeria der den islamistiske grupperingen Boko Haram driver driver en svært voldelig aksjon mot myndighetene og de kristne. Han har mange venner og bekjente som er blitt drept i det siste. Det forunderlige er at kirken i Nigeria vokser under disse forholdene.

Møtet i Misjonskirken var også preget av bønn for situasjonen for de forfulgte kristne.

Organisasjonene Åpne Dører og Stefanusalliansen arrangerte fakkeltoget sammen med Nidaros bispedømme.

AKTUELT