Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide som her holder appell etter å ha mottatt opprop under fjorårets fakkeltog, skal ta imot opprop også i år.

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide som her holder appell etter å ha mottatt opprop under fjorårets fakkeltog, skal ta imot opprop også i år.  


– Altfor mange land har et skolepensum som bygger opp om negative fordommer og stereotyper av annerledestroende, heter det I et opprop som skal overleveres utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide under fakkeltoget i Oslo 12. november.
 

I oppropet blir norske myndigheter bedt om at bistand til utdanning ikke må gå til skolesystem der spredning av fordommer får foregå uforstyrret.

– Pensum må forandres, og lærere må utdannes til å være gode forbilder som fremmer respekt for religiøst mangfold og alles like rettigheter, sier seniorrådgiver Lisa Winther i Stefanusalliansen som arrangerer fakkeltoget sammen med Åpne Dører. Temaet i år er barn og trosfrihet.
 

Straffbart
Norske myndigheter oppfordres også til – i dialog med andre land – å ta opp lovverk som begrenser barn og unge fra å delta i religiøse aktiviteter som de eller foreldrene ønsker at de skal delta i. I Kina og flere sentralasiatiske land er det straffbart for religiøse samfunn å la barn delta i samlinger og aktiviteter.

Utenriksministeren blir også bedt om å ta opp lover som gjør det vanskelig for konvertitter å registrere barna i sin nye tro og oppdra dem deretter. I muslimske land kan konvertitter bli fratatt foreldreretten eller de kan ikke skifte sin egen religiøse tilhørighet.

Fornorskingspolitikken mot samer og kvener har dessverre mange likhetsstrekk med (...) autoritære regimer i dag.

Lisa Winther

Glad for oppgjør
Lisa Winther er glad for at Stortinget har nedsatt en sannhets- og forsoningskommisjon som skal granske fornorskingspolitikken som fra midten av 1800-tallet ble ført mot samene og kvenene. Utvalget ledes av Dagfinn Høybråten.

– Fornorskingspolitikken mot samer og kvener har dessverre mange likhetsstrekk med hvordan autoritære regimer i dag prøver å assimilere etniske og religiøse minoriteter inn i religionen og kulturen til majoritetsbefolkningen. Dette gjøres gjennom stereotype og nedsettende fremstillinger i skolepensum, straff for bruk av eget språk og forbud mot egne religiøse uttrykk, sier Lisa Winther.

Hun legger til:

–  Da, som nå, ble særlig barn lidende under temmelig drøye assimileringstiltak i blant annet skolen. Vi vet at det setter dype spor og varige mén. Derfor er det gledelig at Norge nå tar tak i dette for å ta et oppgjør og bidra til forsoning. Denne prosessen kan være et nyttig referansepunkt og være avgjørende for å gi Norge troverdighet når våre myndigheter arbeider for barns rett til trosfrihet i andre land.

 

En film som appellerer om å delta i fakkeltog. 12. novenber er det fakkeltog i Oslo, oppmøte i Domkirken klokken 17. Neste fakkeltog er i Tønsberg og Stokmarknes 18. november, deretter Trondheim 24. november og Øystese 9. desember.

 

– Drøye assimileringstiltak i blant annet skolen setter dype spor og varige mén, sier Lisa Winther. Foto: Pål Brenne.

Støtt kampen for trosfriheten

Storparten av Stefanusalliansens inntekter kommer fra enkeltgivere, grupper og menigheter. Du kan bety en forskjell. Tenn en fakkel – og bidra økonomisk.

Gi en gave

Fra fakkeltoget i Bergen 30.10.2018. Foto: Christine Eidsheim, Åpne Dører.

Ungdom i Bekkelaget og Ormøy menighet i Oslo lager banner til fakkeltoget i Oslo. Foto: Christine Gripsgård Lunga.

AKTUELT