Ed Brown, Martin Accad, Sheikh Mahmoud Jalloul og møteleder Ole Thomas Talset fra Skaperkraft.

Ed Brown, Martin Accad, Sheikh Mahmoud Jalloul og møteleder Ole Thomas Talset fra Skaperkraft.  


Han diskuterte tirsdag om religiøse ledere kan hindre voldelig ekstremisme. Han drøftet dette med Sheikh Mahmoud Jalloul fra Tauheed-moskeen i Oslo og generalsekretær Ed Brown i Stefanusalliansen på et frokostmøte arrangert av Skaperkraft og Stefanusalliansen.

Martin Accad er chief academic officer på Arab Baptist Theological Seminary i Beirut. Der underviser han islam for kristne fra Midtøsten og Nord Afrika.

Han er klar på at det er et legitimt spørsmål i vår tid om religion er ansvarlig for vold. Accad la til at ingen konflikter starter på grunn av religion. Men det er en rekke eksempler på at væpnede konflikter er blitt gitt en religiøs dimensjon, og når det først er skjedd, er det meget vanskelig å løse dem. Han nevnte Nord-Irland, den israelske-palestinske konflikten, Saddam Hussein som dro islam inn som mobilisering i den andre Golfkrigen og Bashar Assad i Syria som begynte å gå i moskeen på fredagsbønn for å bruke islam for å mobilisere støtte i krigen mot opprørerne.

Samtidig er det så mye religiøs retorikk at religionen må ha noe med konflikter å gjøre. Det er, sa Accad, uansvarlig av religiøse ledere – les: muslimske ledere – å si at IS ikke har noe med religion å gjøre.

– Som arabisk kristen, som baptist i Libanon, er jeg dypt uenig i kristen sionisme. Jeg er ansatt på et teologisk seminar som er startet av sørstatsbaptister i USA som støtter kristen sionisme. Jeg kan ikke si at kristen sionisme ikke har noe med kristendommen å gjøre. Mitt ansvar er å si at det har noe med kristendom å gjøre, men å tilby en alternativ tolkning og å lete etter årsakene til kristen sionisme, sa Accad.

Accad sa at det ikke er det mest fruktbare man kan gjøre å umiddelbart kreve at muslimske ledere straks skal fordømme islamistisk vold, som IS-volden. Slike fordømmelser bekrefter i første omgang bare IS sin fortelling – at de er det sanne islam og at mainstream-islam ikke er muslimske nok.

IS har provosert frem den største forvandlingen av islam i historien.

Martin Accad

– Vi trenger ingen quick-fix. Men det vi nå ser er at muslimske lærde for første gang i historien nytolker koran-vers slik at disse versene ikke rettferdiggjør vold. Det er sant at muslimene i det syvende århundre okkuperte den arabiske halvøy med vold og truet folk som ikke konverterte, søkte beskyttelse som dhimma eller flyktet, med drap. Men det skjedde i en tid da dette var akseptabelt. I den «kristne bysantinske æra» var politikk og religion tett forbundet. I dag er det annerledes. Om noe godt skal komme ut av den ondskapen IS har vist, er det at muslimske lærde nytolker vers og så må vi skje hva dette gjør med islam. Denne prosessen har kristne vært gjennom tidligere. Jeg tror islam vill komme forandret ut. IS har provosert frem den største forvandlingen av islam i historien, sier Accad.

Han sier at de første 18 månedene etter at IS dukket opp sommeren 2014, ble det arrangert 30 konferanser av muslimske teologer og ledere. Ut av dette kom det en konsensus om at kalifatet er noe som skal tilhøre historien og ikke etableres på nytt og at muslimer i vesten kan leve under sekulære lover, sier Martin Accad.

Han fortallte også om de ulike fredsinitiativene som Arab Baptist Theological Seminary arrangerer i Libanon. Ett av dem kalles «Brød og salt» der kristne og muslime rmøtes og deler et måltid sammen. Et annet går ut på at muslimske ledere besøker en søndagsgudstjeneste mens kristne leder besøker fredsagsbønnen. De deltar ikke, men besøker hverandre – og snakker sammen etterpå.

 

AKTUELT

PROSJEKT