Saif-ul Malook har forsvart Asia Bibi.

Saif-ul Malook har forsvart Asia Bibi.  


 Verdt å risikere livet for å gjøre det rette

Ruud, Ingunn Marie

Publisert 25.02.2019

Advokaten Saif ul-Malook er muslimen som bisto kristne Asia Bibi i blasfemisaken mot henne. Mens Bibi endelig er fri, lever ul-Malook med drapstrusler hengende over seg.

Bibi er den kristne kvinnen som har sittet over ni år i fengsel med en dødsdom hengende over seg. I oktober ble hun frifunnet for blasfemianklagen, og i januar avviste Pakistans øverste domstol et krav om å omgjøre frifinnelsen.

– Nå er det ingen som kan bestride frifinnelsen hennes. Det er fastslått i den pakistanske grunnloven, forteller Saif ul-Malook til Kristelig Pressekontor.

Han førte saken for Asia Bibi i høyesterett og ble sammen med dommerne truet på livet av ekstremister etter frifinnelsen.

Nå er han i Norge, sammen med Stefanusalliansens støttepartner Sajid Christopher Paul fra Human Friends Organization, for å diskutere ekstremisme og trosfrihet i Pakistan. De skal blant annet delta i et panel under Human internasjonale dokumentarfilmfestival i Oslo.

LAST NED SAKEN I TEKSTFORMAT HER

Fortsetter kampen

Selv om ul-Malook forlot Pakistan i frykt for sitt eget liv, er han ikke ferdig med å forsvare minoriteter mot misbruk av landets blasfemiparagraf. Mens KPK intervjuer ham blir vi avbrutt av en telefon fra familien til en annen kristen kvinne som er dømt til døden for blasfemi i hjemlandet.

– Jeg kommer til å dra tilbake til Pakistan for å forsvare henne i ankesaken, og jeg er sikker på at vi kan vinne den også, sier advokaten.

Han frykter for sin egen sikkerhet, men mener det er bedre å bli drept enn å la være å gjøre det rette.

– Vi skal alle dø en gang. Dersom ekstremistene dreper meg, vil jeg huskes som en modig mann. Enten jeg dør eller overlever, vil min innsats kunne føre til endringer i Pakistan og gjøre noe med misbruket av blasfemiparagrafen, sier ul-Malook.

Advokaten ble også truet da han var påtalemyndighetens aktor i saken mot Mumtaz Qadri, livvakten som drepte Punjab-guvernøren Salman Taseer etter at han kritiserte misbruket av blasfemiloven. Qadri fikk dødsstraff og er i ettertid blitt hyllet som en martyr av ekstremister i Pakistan.

Mobben truer lokal justis

Advokaten forteller at så godt som hundre prosent av blasfemianklagede i Pakistan, ender opp med å bli kjent skyldige i første rettsinstans.

– Når noen anklager andre for blasfemi, har de gjerne med seg en mobb på tusen mann. Lokalt politi og rettsvesen våger da som regel ikke å gjøre noe annet enn å fengsle og dømme personen. Det er på dette nivået vi må styrke innsatsen dersom vi skal bli kvitt misbruket av blasfemiloven, sier ul-Malook og påpeker at rundt 80 prosent av dem som anklages for blasfemi, selv er muslimer.

– De får ikke den samme internasjonale oppmerksomheten som noen av sakene mot kristne får, legger han til.

Selv mener ul-Malook at muslimer som ham selv burde få mer anerkjennelse internasjonalt.

– Ikke for min egen del, men for å hjelpe ofrene og skape endring. Dersom andre advokater så at jeg høstet stor anerkjennelse for min innsats, ville flere våget å stå opp for de svakeste og slik skape en endring i samfunnet, sier han.

– Liten, høylytt og voldelig gruppe

Han mener protestene og dødstruslene etter Bibis frifinnelse ikke er representativt for holdningen til flertallet av Pakistans befolkning, men har sitt utspring i en liten gruppe ekstremister.

– De er små, men svært høylytte og voldelige. De kaller seg muslimer, men jeg vil ikke si at de er det. Det står jo i Koranen at dersom du dreper en uskyldig person, dreper du hele menneskeheten, sier han.

Advokaten mener han som muslim har en plikt til å jobbe for mennesker fra den kristne minoriteten.

– I Koranen står det tydelig at vi skal ta vare på de svakeste og mest utsatte i samfunnet, sier han. KPK

AKTUELT

PROSJEKT