PROSJEKT

AKTUELT

To bøker som forklarar konflikt og kaos i Midtausten.

Guidar til politisk kaos i Midtausten

Vi som arbeider for trusfridom og minoritetar i Midtausten treng å oppdatera kunnskapen om historie, politikk og konflikt i dei områda vi er engasjerte i. To ferske bøker er gode guidar.

Her arbeider vi

Stefanusalliansen samarbeider med lokale kirker, organisasjoner og personer.