Under militærjuntaens regime dro unge myanmarere fra Myanmars etniske delstater til Thailand for å få kurs i menneskerettigheter. Det var Equality Myanmar som drev kursene. Frem til 2013 måtte de ha kontor i Thailand, men da tok de sjansen og flyttet hele virksomheten inn til Yangon. Nå driver de omfattende opplæring i menneskerettigheter av grasrotsaktivister, sivilsamfunnsorganisasjoner og lokale ledere. I tillegg har de et aktivt påvirkningsarbeid opp mot myanmarske myndigheter.

«Så langt har det gått bra», sier Myo Min, organisasjonens sympatiske og dyktige leder. Han forteller at det er lokale myndigheter som er vanskeligst. «På sentralt nivå er landets ledere positive til demokrati og frihet, mens på lokalt plan henger myndigheter og politi etter i utviklingen», sier Myo Min.

Men arbeidet er ikke uten risiko. Den siste tiden har Myo Min mottatt telefontrusler, etter at han har kritisert et lovforslag som skal beskytte buddhismens særstilling, men samtidig vil medføre alvorlige krenkelser av trosfriheten.

AKTUELT

PROSJEKT