Traumatiserte kristne i Pakistan har et desperat behov for at noen står opp og forsvarer deres rett til å utøve sin tro uten å bli forfulgt. Ofrene for blasfemilovene og påtvungne konverteringer er avhengige av fri rettshjelp, slik at sakene deres kan bli behandlet i rettssystemet og de skyldige dømt. Mange av ofrene er blitt flyktninger i eget land. Slektninger nøler med å ta dem inn i sine hjem, ettersom de selv lever i dyp fattigdom og risikerer naboenes vrede ved å hjelpe kristne.

De siste årene har det vært en rekke voldelige angrep på kristne. I mars 2013 gikk en gjeng rasende radikale muslimer til angrep på Joseph Colony, et lite kristent nabolag i Lahore med cirka 170 familier. 150 hus og to kirker ble påtent etter en blasfemianklage.

I september samme år ble 85 mennesker drept i et selvmordangrep på All Saints-kirken i Peshawar. I mars 2015 ble to kirker i Youhanabad, den største kristne bydelen i Lahore (med 150 000 innbyggere) angrepet. 22 ble drept i angrepene på mennesker utenfor den katolske St. John-kirken og den protestantiske Christ Church noen hundre meter unna.

Påskedag 2016 gikk en selvmordsbomber til angrep i en park i denne kristne enklaven.  Angrepet er rettet mot kristne på Påskedag. 23 av de 75 dødsofrene er kristne, de andre er muslimer.

Pårørende og de skadde lider som følge av traumene de har pådratt seg. De lever, som man må forvente, i dype depresjoner, sorg og angst. De trenger behandling for sine traumer og lidelser for å kunne vende tilbake til et liv som det kjennes verdt å leve.

En rekke kristne og andre minoriteter anklages for blasfemi, og flere har fått dødsdom, selv om ingen er henrettet. Asia Bibi satt dødømt i 8 år før hun ble frikjent i oktober 2018, endelig bekreftet i januar 2019. Hun er i dag ute av Pakistan. Andre sitter fortsatt med dødsdom for blasfemi-anklager.

Stefanusalliansen har derfor en samarbeidsavtale med Human Friends Organization (HFO), som har et eget hjelpeprogram for ofrene. De tilbyr hjelp tilbake til arbeidslivet, fri rettshjelp og traumebehandling. I tillegg hjelper de kristne med å finne et nytt bosted, dersom hjemmet deres er blitt ødelagt eller de har måttet flykte på grunn av trusler og angrep. Asia Bibi og familien mottok direkte hjelp gjennom Stefanusalliansen og HFO.

HFO jobber også på det strukturelle planet med bevisstgjøring om trosfrihet og påvirkningsarbeid for kristne og andre religiøse minoriteters rettigheter. De har et bredt nettverk og samarbeider godt med andre minoritetsgrupper i landet.

Organisasjonen er etablert og ledes av Sajid Christopher Paul. Møt ham og det modige arbeidet HFO driver – i denne videoen laget av Thea Haavet i 2017.

 

 

 

AKTUELT

PROSJEKT