PROSJEKT

AKTUELT

Politi jaga kristne som kjempa for jorda si i ein landsby i Vietnam.

Jaga frå gard og grunn – for trua

I ein serie land er det farefull vekst i angrep mot religiøse minoritetar og mot retten til å tru. Her kan Senterpartiet bli ei ny kraft i norsk utanriks- og bistandspolitikk, skriv Johannes Morken i Nationen.

Her arbeider vi

Stefanusalliansen samarbeider med lokale kirker, organisasjoner og personer.