Biskop Thomas er koptisk-ortodoks biskop med sete i bispedømmet El-Qussia i Øvre Egypt – altså i sør. Han har bygget opp retreatsenteret Anafora i det ørkenen mellom Kairo og Alexandria.

På samme område har han startet Anastasia – et undervisningssenter der ubemidlet, koptisk ungdom fra Øvre Egypt får yrkesrettet trening og grunnleggende hjelp til å klare seg i samfunnet. Mange av kursene har vært rettet mot kvinner. De siste årene har kursstedet vokst kraftig og har inngått samarbeid med flere ulike universiteter som gir høyskolekompetanse.  

Stefanusalliansen har samarbeidet med biskop Thomas siden 2005. Samme år ble han den første til å motta Stefanusprisen. Biskop Thomas har besøkt Norge en rekke ganger.

Nedenfor kan du se en video fra Anafora, laget i 2019.

Her kan du se en annen fersk film fra Anafora – om Maria (2019)