Stefanusbarna driver et utstrakt barnehagearbeid på «søppelfjellet», hvor barna gis mulighet til et bedre liv. Det drives også et omfattende besøksprogram: Hver uke får barnas familier besøk av en diakonal medarbeider som følger opp hele familien.

Stefanusbarnas arbeid omfatter også utbredt leirvirksomhet for barn og unge; flere skoler; helseoppfølging av barna og deres familier; utdeling av mat og klær. Kjernen i det mangfoldige arbeidet er kjærligheten til det enkelte barnet. Hver dag får barna høre at de er verdifulle og elsket, og Stefanusbarnas motto er: «I can – jeg kan!»

Stefanusalliansen har samarbeidet med Mama Maggie og Stefanusbarna siden 2005.

Norske menigheter kan gjennom Stefanusalliansen ha sitt eget der de samler inn penger til arbeidet i Kairo og får informasjon og oppdatering. Mama Maggies og Stefanusbarna er ett av flere menighetsprosjekt menigheter kan velge mellom.  Les mer her.

På videoen nedenfor kan du se Simone som får nye sandaler

 

Bli med i familiens faste givertjeneste

Stefanunsalliansen har opprettet en egen fast givertjeneste for familier som får materiell å lære av, samtidig som de støtter Stefanusbarna i Kairo.

Støtt Stefanusbarna