Under militærjuntaens forrige regime dro unge myanmarere fra Myanmars etniske delstater til Thailand for å få kurs i menneskerettigheter. Det var Equality Myanmar som drev kursene. Frem til 2013 måtte de ha kontor i Thailand, men da tok de sjansen og flyttet hele virksomheten inn til Yangon. Nå driver de omfattende opplæring i menneskerettigheter av grasrotsaktivister, sivilsamfunnsorganisasjoner og lokale ledere. I tillegg har de et aktivt påvirkningsarbeid opp mot myanmarske myndigheter.

Organisasjonen har spilt en viktig rolle i å bygge et sivilsamfunn i Myanmar.

Men arbeidet har ikke vært uten risiko. Myo Min mottok telefontrusler, etter at han kritiserte et lovforslag som skal beskytte buddhismens særstilling, men samtidig vil medføre alvorlige krenkelser av trosfriheten.

Så kom kuppet 1. februar. Myo Min måtte gå i dekning den natten. Han flyktet og er nå i Europa. Derfra er han menneskerettsminister i en eksilregjering som e rvalgt av de av medlemmene av Myanmars parlament som ikke ble arrestert. Arbeidet i Equality Myanmar ledes nå av andre.

Militærjuntaens politikk høster sterk kritikk.