På Josefs Hus er det gjestfrihet, fellesskap og et pusterom. (Foto: Kai Tore Bakke)

På Josefs Hus er det gjestfrihet, fellesskap og et pusterom. (Foto: Kai Tore Bakke)  

Myndighetenes strenge restriksjoner på trosutøvelse rammer også kristne. Radikal islam på fremmarsj har dessuten ledet til lokale konflikter, trusler, overgrep og sosial kontroll i forhold til kristne i deres eget nabolag. Når dette ikke blir rettslig prøvet, og selv drap blir skjøvet under teppet, står de små kristne gruppene svakt. Kristne med et tydelig vitnesbyrd og konvertitter er hardest rammet. Kristne med et tydelig vitnesbyr dog konvertitter er mest utsatt.

På tross av dette velger kristne å bli værende. I stedet for å sette sitt lys under en skjeppe velger de lidelsen vei. De kristne står under et voldsomt press. Før man samles, planlegger man alltid fluktrute. Man går aldri ut etter at det er mørkt. Inn i denne situasjonen ønsker vi å være med å tilby en mulighet til å puste fritt en liten stund.

Josefs Hus er et slikt tilbud. Akkurat som Josef åpnet sitt hus for sine brødre og søstre i møte med hungersnøden, er Josefs Hus et tilbud til kristne i Sentral-Asia om tilflukt i en kortere periode, for å bygge opp de åndelige, mentale og fysiske reservene i møte med forfølgelsen. Huset ligger i et land nær Sentral-Asia. Av sikkerhetsgrunner kan vi ikke opplyse hvor.

Ved Josefs Hus tilbys gjestene samtaler med andre kristne ledere i fredfulle omgivelser. Noen trenger kyndig legehjelp, andre kan få tilbud om samtale med psykolog. Alle får kjenne seg omsluttet av kristne søstre og brødre som bryr seg.

Barna til de kristne lederne blir også dratt inn i foreldrenes kamp. I en tilværelse av permanent unntakstilstand blir det vanskelig å opprettholde sosiale relasjoner til andre enn den nærmeste familie. I Josefs Hus settes disse barna i sentrum. Tilbudet tilpasses den enkelte. Noen trenger å møte nye trygge voksne, andre trenger lek og opplevelse. Fremfor alt er det viktig å snakke med foreldrene om barnas situasjon og hjelpe dem til å ta vare på sine egne når det ytre presset blir for stort.

Josefs Hus handler ikke om ta de kristne vekk fra sitt hjemland og den forfølgelsen de opplever. Dette handler om å vise Kristi kjærlighet til en av disse hans minste, i tro på at den kjærligheten skal styrke den enkelte i møte med forfølgelsen.