Ledere fra tre store kirkesamfunn i et land i Midtøsten lærer om trosfrihet.

Ledere fra tre store kirkesamfunn i et land i Midtøsten lærer om trosfrihet.  

Stefanusalliansen samarbeider i Egypt med en partner som arbeider med menneskerettigheter og fredsbygging.

Prosjektet vi støtter, går ut på å trene prester, pastorer og andre kirkelige ledere i menneskerettigheter og trosfrihet. Målet er å gjøre dem i stand til å kunne trene andre og utvikle lokale handlingsplaner for å fremme trosfrihet i sine sammenhenger. Deltakerne kommer fra de tre største kirkesamfunnene i landet: den ortodokse kirken, den katolske kirken og den evangelikale kirken. 

Vår partner har sett behov for å gi nøkkelpersoner i ulike kirkesamfunn økt kunnskap og forståelse av trosfrihet som en rettighet for alle, og ikke bare et privilegium en gruppe har i forhold til sin størrelse eller relasjon til landets makthavere.

Samtidig trenger man opplæring i metoder for å dele denne forståelsen videre i sine nettverk. Slik kan kristne lettere kan stå opp for egne rettigheter. Men de må også tørre å stå opp for de som er enda mer sårbare enn seg selv.

Kristne er i en utsatt posisjon i samfunnet. Men det er svært viktig at de ser hvordan det lett legges begrensninger på andre kristnes rettigheter. Og det er viktig hvordan kristne forholder til andre trosgrupper i landet.

Situasjonen for menneskerettighetsforkjempere i dette landet er svært vanskelig. Av sikkerhetsgrunner bruker vi derfor ikke navnet vår partner. Vi forteller heller ikke hvor treningen foregår eller hvem som deltar. Gruppen er ferdig med en serie workshops og skal nå gjennomføre tiltak i sine lokale kontekster.

LES MER I MAGASINET STEFANUS

Ortodokse, katolske og evangelikale kirkelige ledere møtes for å lære om trosfrihet som rettighet for alle.