Fadi Daou er prest i den marionittiske kirke i Libanon og en av lederne for Adyan.

Fadi Daou er prest i den marionittiske kirke i Libanon og en av lederne for Adyan.  

Stefanusalliansen støtter fra 2020 den libanesiske organisasjonen Adyan der kristne og muslimer sammen arbeider for mangfold, solidaritet og menneskeverd, med prosjekt i flere land i Midtøsten. Adyan vil oversette et nettbasert kurs om trosfrihet. Materiellet er opprinnelig laget på engelsk av NORFORB, et nordisk økumenisk nettverk for trosfrihet der Stefanusalliansen er sentralt med. Det er en del av den digitale læringsplattformen.

Utviklingen av disse læringsressursene støttes av Utenriksdepartementet, gjennom Stefanusalliansens avtale med departementet. Adyan skal lage en arabisk utgave slik at undervisningen også kan rettes mot den arabiske verden. 

Adyan har et bredt nettverk over hele Midtøsten. Gjennom dette prosjektet blir et viktig kurs tilgjengelig for en langt større målgruppe i en region i verden som virkelig trenger flere gode forkjempere for trosfrihet for alle. Vi håper at det kan bidra til å reise opp modige stemmer som er rustet til å formidle kunnskap og verdier om trosfrihet, sameksistens og like rettigheter og muligheter uansett tro i sine lokale kontekster.