Samlivet i pastorfamilier settes på ekstra prøve under forfølgelse.

Samlivet i pastorfamilier settes på ekstra prøve under forfølgelse.  

I tillegg er mange av prestene førstegenerasjons kristne selv, og er derfor bærere av en kulturell og religiøs arv som ikke harmonerer med kristne verdier. Et eksempel på en aktuell problemstilling er at ektefeller ikke sees som jevnbyrdige, og par har begrenset erfaring med åpen kommunikasjon og hensiktsmessige former for konflikthåndtering. Disse faktorene bidrar til at familiene til prester og kirkeledere er sårbare for skilsmisser. Når prestens familie lider påvirker det resten av menigheten, og dette kan videre undergrave det kristne vitnesbyrdet. 

Målet til prosjektet family ministries er å legge til rette for sterke, lykkelige og revitaliserte familier som kan tjene menighetene sine og være vitner for kristen tro i storsamfunnet.

Prosjektet består av tre måter å styrke familier på:

  1. Restoration house-prosjektet der par kan motta ekteskapsveiledning, snakke om utfordringer i parforholdet, og lære hvordan man bedre kan kommunisere og løse konflikter i et forhold.
  2. Seminarer om hvordan man kan nære sunne og sterke familiebånd for prestefamilier og kirkeledere og deres familier.
  3. Konferanser for prestefamilier fra regioner og mindre landsbyer som gir familiene anledning til å oppleve fysisk hvile, samt emosjonell og åndelig støtte.

Dette prosjektet er viktig for å styrke kirkene i Sentral-Asia. Målgruppen for prosjektet er prester og kirkeledere i forfulgte kirker og deres familier, som står i fare for familieoppløsning.