Dennis Christensen er fengslet for sin tro i Russland.

Dennis Christensen er fengslet for sin tro i Russland.  


Dommen mot den danske statsborgeren kom 6. februar i år. Da hadde han sittet i varetekt i over 600 dager, anklaget for å ha «organisert aktiviteter i en ekstremistisk organisasjon».

Dette er første gangen et medlem av Jehovas vitne dømmes for «ekstremisme» i Russland etter at russisk høyesterett forbød trossamfunnet i 2017.

Christensen ble arrestert i forbindelse med et fredelig menighetsmøte i byen Orjol, der han har vært bosatt med kona Irina siden 2006. Dennis Christensen er en samvittighetsfange fengslet utelukkende for å ha benyttet sin trosfrihet.

«Anti-ekstremisme»
Som medlem av Jehovas vitne, er Dennis Christensen et av mange mennesker som har opplevd trakassering og forfølgelse i Russland for sine meningsytringer eller på grunn av sin overbevisning eller tro de siste ti årene. I 2009 bannlyste en domstol i Rostov-regionen den lokale Jehovas vitner-organisasjonen. Dette ble gjort med grunnlag om at Jehovas vitner er en ekstremistorganisasjon.

Grunnlaget for bannlysingen var landets lovgivning rundt «anti-ekstremisme». Denne loven har en vag definisjon av ekstremisme, og blir målrettet brukt til å kneble politisk opposisjon, men også religiøse minoriteter.

Forbudt i 2017
I april 2017 vedtok russisk høyesterett at Jehovas vitner skulle bannlyses over hele landet og at organisasjonens eiendom skulle inndras av staten. Alle lokale grupper ble forbudt, og all aktivitet på vegne av Jehovas vitner ble ansett som kriminell.

En måned etter dette forbudet, ble Dennis Christensen arrestert. Han ble blant annet anklaget for å ha organisert og annonsert bønnemøter, samlet donasjoner og organisert rengjøring av lokalet som ble brukt til religiøse samlinger.

Mange flere  er arrestert
Det skal være minst 50 andre Jehovas vitner som har blitt arrestert og anklaget for "ekstremisme" i Russland etter dommen mot Christensen. Flere titalls personer er fengslet eller sitter i husarrest.

Dennis har anket dommen. Det endelige utfallet vil sette standard for kommende domsavsigelser mot Jehovas vitner og andre religiøse minoriteter i Russland. Det er derfor viktig at det internasjonale samfunnet protesterer mot dette bruddet på trosfriheten.

Amnesty International krever at Dennis Christensen løslates umiddelbart og betingelsesløst da han er fengslet utelukkende for å ha benyttet sin religions- og trosfrihet. Organisasjonen krever også at russiske myndigheter gjennomgår landets antiekstremisme-lovgivning og sikrer at den ikke brukes til å forfølge meningsmotstandere og religiøse minoriteter.

De som vil delta i Amnestys kampanje, kan gå inn her

AKTUELT

PROSJEKT