Martin Accad, kristen islam-kjenner, holdt foredrag på Normes Link-konferanse om kristne i Midtøsten og hvordan menigheter skal ta imot konvertitter fra islam.

Martin Accad, kristen islam-kjenner, holdt foredrag på Normes Link-konferanse om kristne i Midtøsten og hvordan menigheter skal ta imot konvertitter fra islam.  


Baptist-teolog og islam-forsker Martin Accad var sist uke i Norge for å snakke om hvordan kirker i Midtøsten tar imot de mange muslimene som kommer til kristen tro, og hva vi kan gjøre for å møte konvertitter her i landet.

– Konvertering er ofte resultatet av en personlig krise, og kriser er det mange av i Midtøsten i dag, sier Accad til Kristelig Pressekontor.

Orker ikke mer islam
Han er blant annet Associate Professor of Islamic Studies ved Arab Baptist Theological Seminary i Beirut og besøker NORMEs LINK-konferanse og Stefanusalliansen denne uka. Accad forteller at mange syriske flyktninger nå søker seg til kirkene og Kristus i Libanon.

– Flyktningene opplever både personlige og åndelige kriser. Storparten av flyktningene fra Syria er sunnimuslimer som har lidd under terrorhandlingene til den sunnimuslimske gruppen IS. Reaksjonen er ofte at de ikke lenger ønsker å assosieres med dette. De vil ikke vite av islam mer, og mange kommer til tro på Kristus. Men de fornekter ofte islam før de kommer til en kirke, forteller han.

Kristen kjærlighet
I Libanon har kirker og kristne organisasjoner sett flyktningenes lidelser og respondert med omsorg, kjærlighet og dekking av grunnleggende behov.

– Mange kirker i Libanon ønsker flyktninger velkommen og skaper attraktive fellesskap for dem. Mange deltar på gudstjenester uavhengig om de har konvertert eller ikke. Konvertering er heller ikke et krav kirkene stiller, sier islam-forskeren.

– Forstå og respekter islam

Accad mener det er viktig for kirker som ønsker å ta imot flyktninger at de kjenner til kulturen og religionen flyktningene har med seg og hvordan de påvirker hverandre.

– Det er ekstremt viktig å forstå prinsippene om gjestfrihet, skam og ære i islam og hvorfor flyktningene tar de beslutningene de gjør, sier han.

Den kristne professoren i islamstudier framhever også viktigheten av å ha en forståelse av islam som ikke er aggressiv og negativ.

– Et av de grunnleggende prinsippene for gjestfrihet er at man ikke fornærmer det som er dyrebart for noen. Å snakke respektfullt om islam betyr ikke å akseptere det. Man kan fortsatt være kritisk til enkelte aspekter samtidig som man er respektfull, sier Accad.

 

– Det er ekstremt viktig å forstå prinsippene om gjestfrihet, skam og ære i islam og hvorfor flyktningene tar de beslutningene de gjør.

Martin Accad

– Bli kjent med muslimer

Enda viktigere enn å skaffe seg kunnskap om islam mener Accad det er for mennesker i kirkene å bli kjent med muslimer.

– Å lære om islam kan hjelpe i å utvikle relasjoner, men det virkelig viktige er å lære muslimer å kjenne og gi dem en sjanse til å bli kjent med dere. Kirken er for dem den nye familien, sier han.

Accad er også klar på at kirkene ikke må være opptatt av hvor mange som konverterer.

– Det er lett å begynne og tenke planer, stratehier og tall. Guds rike handler ikke om tall og tellinger. Det handler om hvordan relasjonen transformerer og forandrer. At hundrevis av muslimer blir kristne er ikke det som bringer meg glede, men at hundrevis av mennesker som lever i fortvilelse opplever håp fordi Kristus blir uttrykt gjennom kirken, det gir meg glede. 

– Fellesskapet er viktig

Selv om Accad ikke opplever at kirker setter betingelser ved hjelpen de gir flyktninger, blir det ofte fremstilt av andre muslimer som om de som velger å konvertere kun gjør det for pengenes skyld.

– For mange muslimer er det vanskelig å tro på at muslimer selv kan ønske å konvertere. De ser på islam som den sanne og mest rasjonelle religionen og følelsen av fellesskap står sterkt. Når noen da konverterer prøver man ofte å tillegge dem andre grunner enn de trosbaserte, sier han.

Fellesskaps-tankegangen er noe som står mye sterkere i islam enn i det mer individualistisk orienterte vesten, ifølge Accad. Han mener dette er viktig å være bevisst på når kirker tar imot flyktninger.

– Ikke vær beskjedne. Disse flyktningene blir ikke fornærmet over at noen blander seg i deres saker, sier forskeren.

Lettere for flyktninger

Den sterke fellesskapsfølelsen og tilhørigheten Accad forbinder med islam har både sine positive og negative sider. 

– I et så tett sammensveiset samfunn kan det også være vanskelig å bryte ut, og du har ikke den samme personlige friheten. En endring av tro kan oppleves som et svik mot familie og samfunn.

Accad tror fragmenteringen av dette fellesskapet gjør det lettere for flyktninger å finne Jesus og konvertere.

– Elementene av kontroll forsvinner litt når man havner i en slik situasjon og man får også mer forståelse fra andre muslimer at man oppsøker kirker for å få hjelp.

«Som en apekatt»

Han sier at det er mange eksempler på at konvertitter fra ulike land i Midtøsten er blitt sendt til Libanon og derfra er blitt introduserte for kristne i Vesten og at de har fått hjelp til å dra. Men Accad sier at mange konvertitter mister troen i møte med kultursjokket som venter dem, og kanskje fordi menigheten de kommer til, ikke er slik de håpet og ventet. De kan også bli tatt imot med hyllest og fest og sendt rundt fra plattform til plattform – uten opplæring – for å vitne om reisen fra «islams mørke» til kristen tro. Dette kan være ødeleggende for nye konvertitter, en konvertitt som ble sendt fra sted til sted for å vitnea at han kjente seg som en apekatt».

 

En konvertitt som ble sendt fra sted til sted for å vitne, sa at ‘han kjente seg som en apekatt’.

Martin Accad

 

Forsone seg
Accad og Arab Baptist theological Center trener konvertitter til å leve ut troen og tjene i Midtøsten.

– Det er lett for kristne å tenke at konvertitter er en triumf for kristendommen. Men det er farlig å tenke slik. Det hindrer oss i leve ut kallet, som er å møte mennesker, ikke å bruke konvertitter til å triumfere over islam, sier Accad.

Han sier noe av det viktigste ABTS gjør, er å hjelpe konvertitter til en ny balanse i livet – mer innsikt i sin nye tro og et forsonet forhold til sin gamle tro og sin familie. De lærer konvertitter til å forsone seg med famillien de har brudt med, ikke for å legge bort den nye troen, men for å leve ut troen på Kristus som det troen er. De må vise at troen ikke er en trussel eller et svik, men en velsignelse for samfunnet, sierr Accad.

Han erkjenner samtidig at dette ikke er lett og at noen ikke vil se deres nye gjerning slik. Det vil, sier han, alltid være religiøse ledere som blir sinte.

AKTUELT

PROSJEKT