En rapport om sakene til 53 menneskerettsforsvarere, viser hvor hardt Iran undertrykker viktige rettigheter.

En rapport om sakene til 53 menneskerettsforsvarere, viser hvor hardt Iran undertrykker viktige rettigheter.  


Til sammen er de 53 advokatene, lærerne og aktivistene blitt dømt til nesten 400 års fengsel og 800 piskeslag. De kjemper for sivile rettigheter, miljømessige rettigheter, kvinners rettigheter, arbeidstakerrettigheter og minoritetsrettigheter. Last ned rapporten.

Tidligere i år ble Mary dømt til 91 dagers fengsel og 10 piskeslag for å protestere mot Irans nedskyting av et ukrainsk passasjerfly, skriver trosfrihetsorganisasjonen Article 18.

Dømt for medlemskap i huskirke
Mary, som tidligere har sittet seks måneder i fengsel for å tilhøre en huskirke, har også vært klar i sitt forsvar for medkonvertittens rettigheter, spesielt deres rett til å komme sammen for å tilbe.

I fjor startet Mary en kampanje med navnet “Kahma”. Hun krever at konvertitter må få tillatelse  til å samles i en kirke.

Huskirker uglesett og raidet
De fleste kirker i Iran har bare lov til å holde gudstjenester på etniske minoritetsspråk som armensk og assyrisk. Armenere og assyrere er godkjente etniske og religiøse minoriteter. Men verken de eller de få gjenværende kirkene som har lov til å holde gudstjenester på det nasjonale språket persisk/farsi, har lov til å la konvertitter delta.

Dette har ført til at den eneste tilgjengelige plassen for kristne konvertitter til å samles er «underjordiske» huskirker, som forblir «underjordiske» bare fordi de er  uglesett av det iranske regimet. Øverste leder Ali Khamenei har en gang regnet dem blant de «kritiske trusler» for Den islamske republikken.


Razziaer og arrestasjoner

Siden den gang, for mer enn ti år siden, er dusinvis av huskirker over hele landet blitt raidet av etterretningsagenter. Hundrevis av kristne er blitt arrestert, anklaget for å «handle mot nasjonal sikkerhet» og andre anklager, som «sionistisk kristendom».

Mange, som Mary, er blitt fengslet. Det er for tiden minst 13 kristne fengslet på anklager knyttet til fredelig utøvelse av deres tro, mens to andre nå lever i internt eksil etter løslatelsen fra fengsel.

Konfiskerte bibler
Den siste razziaen mot kristne hjem skjedde sist uke i Fardis, vest for Teheran, da etterretningsagenter raidet 12 hjem i en koordinert operasjon og konfiskerte personlige eiendeler inkludert bibler, kristen litteratur og alt annet som har med kristendommen å gjøre.

«Jeg vil bruke kampanjen min til å utdanne folk som ikke vet at konvertitter blir sett på som underlegne,» sa Mary i fjor. «Når folk snakker om kvinners rettigheter eller er mot dødsstraff, støtter alle dem. Men hver gang du snakker om kristnes rettigheter, sier mange at det er umulig.»


Har hjulpet konvertitter
En av de fire menneskerettighetsadvokatene som er omtalt i rapporten, er Amirsalar Davoudi. Han har hjulpet en rekke kristne i deres juridiske kamper, inkludert konvertitt Nasser Navard Gol-Tapeh. Nå sitter de begge innesperret i Teherans Evin-fengsel.

Kriminelt å lese Bibelen?
Amirsalar hjalp nylig Nasser med sin tredje anke om rettssak. Den ble avvist i forrige uke til tross for et robust forsvar.

«I huskirker leser folk de samme bøkene som offisielle armensktalende kirker leser,» uttalte Nassers forsvar. «Hvis vi alle er like for loven, er det veldig forvirrende at jeg blir beskyldt på grunnlag av rapportene fra etterretningsdepartementet. Hvordan kunne de identifisere min handling som en forbrytelse? Når de troende i Jesus Kristus samles for å lese Bibelen, kan ikke ett regjeringsdepartement ensidig anse at det er en forbrytelse.»

Nasrin Sotoudeh 
En annen av de omtalte advokatene er Nasrin Sotoudeh. For to uker siden fikk hun en kort permisjon fra fengsel på grunn av dårlig helse og har nå testet positivt for Covid-19.

En av de mange anklagene i saken mot Nasrin var beskyldninger om å ha hjulpet til med å danne huskirker.

Det ble ikke ført bevis for påstanden, men advokatfullmektig Mohammad Hossein Aghasi forklarte i fjor til Radio Farda at selv om det skulle finnes bevis, er det ingenting i Irans straffelov som forbyr folk å danne huskirker, «enn si å hjelpe andre med å gjøre det».

En annen av aktivistene som er omtalt i rapporten, er Narges Mohammadi. Han ga nylig ut en bok om den «hvite torturen» som hun og et dusin andre kvinnelige politiske fanger, inkludert Mary Mohammadi, har opplevd under forvaring.

 

AKTUELT

PROSJEKT