2020: Nguyen Bac Truyen, Vietnam

Menneskerettsjuristen og demokratiforkjemperen
Nguyen Bac Truyen fikk prisen for sin kamp for trosfriheten
og andre menneskerettigheter i Vietnam.
Han ble i april 2018 dømt til 11 års fengsel.
Prisen ble delt ut i en digital seremoni.

Les mer, se video

Stefanusprisen 2018

SAAD SALLOUM OG FADER AMEER JAJE, Irak

Stefanusprisen 2016

MINE YILDIRIM & AYKAN ERDEMIR, Tyrkia

Stefanusprisen 2014

ASMA JAHANGIR
Pakistan

Stefanusprisen 2012

SAMUEL L. S. SALIFU
Nigeria

Stefanusprisen 2010

VICTOR BIAK LIAN
Myanmar

Stefanusprisen 2008

TIM A. PETERS
Nord-Korea

Stefanusprisen 2005

BISKOP THOMAS
Egypt

Støtt kampen for trosfrihet

Mennesker diskrimineres og forfølges for sin tro. Med din gave kan vi hjelpe flere.