Javaid Rehman er FNs spesialrapportør for menneskerettigheter i Iran.

Javaid Rehman er FNs spesialrapportør for menneskerettigheter i Iran.  


FNs spesialrapportør for menneskerettigheter i Iran har bedt regimet i Teheran løslate alle samvittighetsfanger, også de som er dømt for sikkerhetsrelaterte anklager. Årsaken er frykten for at koronaviruset kan spre seg raskt i Irans overfylte fengsler.

Javaid Rehman talte mandag under lanseringen av sin siste rapport ved FNs menneskerettighetsråd i Genève. Han ønsket velkommen at titusenvis av fanger har fått kortvarig permisjon i Irans forsøk på å bekjempe spredningen av viruset. Men han ba iranske myndigheter også løslate fanger med lengre sikkerhetsrelaterte dommer.

Som Article 18 rapporterte forrige uke, var seks kristne blant de første 54 000 fangene som ble løslatt - de fleste på korte dommer.

Imidlertid forble minst ytterligere 11 i fengsel. De fleste soner lengre dom på sikkerhetsrelaterte anklager, og slike fanger ble ikke vurdert for permisjon, selv om ett familiemedlem til en sikkerhetsfanger bemerket at viruset er «uvitende om [lengden på] dommer når det smitter mennesker».

Representanter for 30 FN-medlemsstater kom med korte uttalelser som svar på Rehmans rapport, med flere som synliggjorde situasjonen for religiøse minoriteter, spesielt baha’ier. Storbritannia nevnte spesielt kristne konvertitter.

Religion i ID-kortet
Irans siste trekk for å fjerne kategorien «annen religion» fra sitt nasjonale søknadsskjema for ID-kort ble fremhevet av flere medlemsland, og også av en talsperson for Baha'i International Community.

Simin Fahandejsadi sa tiltaket gjør baha’ier til «ikke-personer», fordi baha’er som prinsipp ikke ville lyve om sin tro. De og andre ikke anerkjente religiøse grupper, må nå velge mellom bare en av fire anerkjente trosretninger: islam, jødedom, zoroastrianisme og kristendom.

Som Article 18 fremhevet blir kristne konvertitter også berørt, fordi åpenhet om deres nyvunne tro ville medført risiko for tiltale med sikkerhetsrelaterte anklager.

  • LES HELE SAKEN PÅ ENGELSK HER

AKTUELT

PROSJEKT