Amin Khaki og Mahrokh Ghanbari har fått 36 dagers permisjon fra fengselet.

Amin Khaki og Mahrokh Ghanbari har fått 36 dagers permisjon fra fengselet.  


Iran har sluppet ut 54 000 fanger i kampen mot koronaviruset. 


Den assyrisk-iranske kristne pastorsønnen Ramiel Bet-Tamraz slapp ut av fengselet 26. februar, få uker før en fire måneders dom var ferdig sonet. Han var dømt for å «spre propaganda mot regimet gjennom medlemskap i ulovlige huskirker», melder trosfrihetsorganisasjonen Article 18.


Konvertitter satt fri mot kausjon
Den kristne konvertitten Fatemeh (Mary) Mohammadi ble onsdag i forrige uke satt fri mot kausjon i påvente av en rettshøring 2. nars. Mary takker på twitter alle dem som har støttet henne etter arrestasjonen 12. januar. En annen kristen konvertitt som ikke kan navngis, ble også løslatt den dagen. Det varslede rettsmøtet 2. mars er nå utsatt, melder Middle East Concern, trolig på grunn av viruesfaren.

Kristne i Iran på permisjon fra fengselet
Mandag 2. mars fikk ytterligere tre kristne konvertitter 36 dagers permisjon fra fengselet: Rokhsareh (Mahrokh) Ghanbari, som soner en dom på ett år, Amin Khaki, med en dom på 14 måneder, og en tredje konvertitt som heller ikke kan identifiseres. 
Mahrokh ble tvunget til å betale 30 millioner tomans for kausjon (tilsvarer rundt 18 000 kroner). Det samme måtte Mary Mohammadi. Amin måtte betale kausjon på 50 millioner (rundt 27 000 kroner).

Frykter virusspredning i fengsler
Menneskerettighetsgrupper har i mange uker etterlyst løslatelse av alle politiske fanger, og påpekt at fengsler i Kina, der viruset først dukket opp, ble et arnested for sykdommen. FNs spesialrapportør for Iran fremhevet i sin siste rapport at landets overfylte fengsler er en «kilde til infeksjoner og dårlig helse» og «spredning av smittsomme sykdommer».

Etter økende press kunngjorde talsmann for Irans dommere, Gholamhossein Esmaili, mandag at mer enn 54.000 fanger som hadde testet negativt for koronaviruset, var blitt løslatt mot kausjon.


Gjelder ikke kristne langtidsfanger
Permisjonen gjaldt ikke sikkerhetsfanger som soner dommer på mer enn fem år, sa Esmaili, noe som forklarer hvorfor flere kjent kristne samvittighetsfanger ikke ble satt fri. Fem kristne soner for tiden dommer på ti år for sikkerhetsrelaterte anklager. Det gjelder Nasser Navard Gol-Tapeh, Yousef Nadarkhani, Zaman (Saheb) Fadaie, Mohammad Ali Mossayezbazeh og Mohammad Reza Omidi.

Ytterligere fem – Abdolreza (Matthias) Haghnejad, Mohammad (Shahrooz) Eslamdoust, Babak Hosseinzadeh, Mehdi Khatibi og Behnam Akhlaghi – har sittet varetektsfengslet siden juli i fjor. De har anket dommer på fem år.


Hoppet bukk over rettsmøte
Trosfrihetsorganisasjonen CSW melder nå at dommen mot Abdolreza (Matthias) Haghnejad på fem års fengsel, blir opprettholdt uten rettshøring. Dette skjedde 25. februar. Irans øverste leder Ayatollah Khamenei tillot dommeren å gå utenom rettsprosesdyrene, forteller CSWs kilder.

Han ble dømt etter en kort rettssak 23. september i fjor. Åtte andre medlemmer av Church of Iran fikk også dommer på fem års fengsel. Alle ble dømt fordi de «satte statens sikkerhet i fare» og for angivelig å ha «promotert sionisme». De sitter i Evin-fengselet i hovedstaden Teheran.


Dypt bekymret for kristne i Iran
CSWs direktør Mervyn Thomas er dypt bekymret for mangel på rettsprosedyrer i saken mot Haghnejad og i sakene mot de åtte andre. «CSW mener at anklagene mot dem er uten grunnlag og ber fortsatt om at de settes fri uten betingelser.»

Familiene til de internerte har bedt om at flere fanger skal løslates, inkludert de som soner lengre dommer. Søsteren til en fengslet miljøforkjemper bemerker at viruset «ikke er klar over [lengden på] dommer når det smitter mennesker».


Mange er smittet i Iran
Iran har registrert det høyeste antallet dødsfall på grunn av viruset, utenfor Kina.  Flere iranere er smittet, inkludert 23 parlamentsmedlemmer og visepresidenten for kvinner og familiesaker, Masoumeh Ebtekar, mens et medlem av Expediency Council, Mohammad Mirmohammadi - angivelig en nær fortrolig av den øverste lederen - døde.

Iran avviste et tilbud om bistand fra USA, men et team med Verdens helseorganisasjons tjenestemenn har fått lov til å komme inn i landet.


Åpent brev fra sunnimuslimske fanger
Regjeringen har ikke bekreftet noen tilfeller av viruset i fengslene, selv om det har vært påstander om infeksjoner i flere fengsler.

Et åpent brev av 100 sunnimuslimske fanger i Rajaei Shahr fengsel i Karaj hevdet at myndighetene ikke gjorde nok for å bekjempe spredningen av viruset.

Også en annen religiøs minoritet i Iran, gonadabi-dervishene (som er sufimuslimer)  er dypt bekymret for spredningen av virus i fengsler, melder Article 18.

De sa at de ikke hadde blitt utstyrt med masker, hansker og desinfiserende middel som forespurt, og ble nektet midlertidig permisjon.

AKTUELT

PROSJEKT