Aung San Suu Kyi er avsatt av hæren.

Aung San Suu Kyi er avsatt av hæren.  


Stefanusalliansen har skrevet under et internasjonalt opprop mot militærkuppet i Myanmar. Underskriverne ber hæren i Myanmar slutte å bruke vold og respektere demokratiet.

– Hæren må umiddelbart og ubetinget løslate alle fengslede og gå tilbake til parlamentet for å nå en fredelig løsning med alle relevante partier," heter det i oppropet som er organisert av et  parlamentarikernettverk for menneskerettigheter: Asean Parlamentarians for human rights.

– La parlamentet gjenoppta sitt arbeud og la valgte parlamentsmedlemmer få oppfylle sitt mandat uten hindring, heter det i oppropet.

Mannen som nå er ansvarlig for landet, general Min Aung Hlaing, er anklaget for folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser. Det er dyp bekymring for menneskerettighetssituasjonen, spesielt for etniske minoriteter og rohingya-folket. Militærstyret reverserer også den nye politiske åpenheten de siste årene.

Hæren har hatt en sterk rolle i regjeringen, til tross for endringer det foregående tiåret.

– Hærens opptreden viser at den aldri har vært forpliktet til noen demokratisk endring. Hæren har alltid vært interessert i å bevare makten, heter det i oppropet.

Oppropet krever at FNs sikkerhetsråd  møtes til krisemøte og sender en delegasjon til Myanmar. Det må innføres en global våpenembargo, og situasjonen i Myanmar må sendes til Den internasjonale straffedomstolen.

Stefanusalliansen støtter arbeidet til tre partnere i Myanmar og har et mangeårig arbeid i landet. Alle våre partnere er i sikkerhet. Men det er knyttet stor spenning til vilkårene for dette arbeidet som støtter minoriteter og trosfrihet. Aktivister blir ventelig satt under press. Stefanusalliansen følger situasjonen nøye.

 

AKTUELT

PROSJEKT