Vijayesh Lal leder Det evangeliske kirkefellesskapet i India. Politianmeldelse gjør at rapportering av hatangrep settes på pause en tid.

Vijayesh Lal leder Det evangeliske kirkefellesskapet i India. Politianmeldelse gjør at rapportering av hatangrep settes på pause en tid.  


Kirkeleder i India ble anmeldt av leder i regjeringspartiet og beskyldt for landsforræderi. Årsak: Han står bak publisering av hinduekstremisters angrep på kristne.

– Anklager om forræderi sitter meget løst og brukes mot alt. Propagandamaskinen går hele tiden, sier Vijayesh Lal i et intervju med Magasinet Stefanus. Han er generalsekretær i Det evangeliske fellesskapet av kirker i India (EFI), en av tre kirkefamilier i landet.

Voldsangrepene mot både kristne og muslimer skjøt fart etter at det hindunasjonalistiske partiet BJP kom til makten i 2014. EFI har gjentatte ganger kritisert regjeringen for å undergrave grunnloven, trosfriheten og demokratiet, både ved egen politikk, ved å legitimere ekstremisters angrep på muslimer, kristne og andre minoriteter og ved at politiet lar voldsmenn gå fri.

 

Voldsrapportene stoppet
EFIs egen kommisjon for trosfrihet har publisert månedlige og årlige rapporter om angrep på kristne. Men 1. mars stoppet brått rapportene på EFIs hjemmesider.

– Ja, du har rett, de stoppet, forklarer Vijayesh Lal i et intervju fra kontoret i New Dehli.

En årsakene var at India ble rammet av en dødsbølge under pandemien. Lal, som sammen med sin kone selv overlevde covid-19 etter dramatiske døgn på sykehus i fjor, bruker det meste av tiden på kirkelig mobilisering: Skoler og pandemi-stengte kirker åpnes som covid-senter. Leger hjelper pasienter som ikke får plass på sykehus. Det er etablert hjelpelinjer for både covid-syke og mentalt syke.

Både evangelikale kirker, andre protestantiske kirker, katolske kirker og ortodokse kirker har mobilisert – mer enn sin egen kapasitet. Kirkenes institusjoner er den nest største tilbyder av helse- og omsorgstjenester i India, etter staten.

«Du ærekrenker India»
Men publiseringen av voldsrapporter ble satt på vent også av en annen grunn.

– En av lederne i regjeringspartiet BJP anmeldte meg til politiet. Han påstod at jeg ærekrenker India og ville ha meg tiltalt for forræderi. Derfor valgte vi å gå litt under radaren. Men vi samler data og vil ta opp igjen rapporteringen, sier Vijayesh Lal.
 

Han påstod at jeg ærekrenker India og ville ha meg tiltalt for forræderi. Derfor valgte vi å gå litt under radaren.
 

Vijayesh Lal om anmeldelse

Likbålene brenner i India. Foto: Shutterstock

Ingen pause i angrep
Hinduekstremistenes angrep har nemlig ikke tatt pause. Ved utgangen av mai var det registrert over 120 nye voldelige angrep på kristne siden nyttår – omtrent som i fjor på samme tid. 

 

Den 5. april var en pastor i Karnataka og hans kone på besøk hos hennes søster. Pastoren ble dratt ut fra teselskapet av en ekstremistmobb. Han ble beskyldt for konvertering, halt gjennom byen og tvunget til å fremsi hinduritualer. Pastoren ble skadet og ligger (i slutten av mai) på sykehus.

Timer før vi snakket sammen ble en pastor drept i delstaten Odisha. Få dager før intervjuet ble faren til en pastor drept i nordvest, åpenbart på grunn av familiens tro, ifølge generalsekretær Lal.

Kriminaliserer konvertering
Åtte delstater, styrt av det hindunasjonalistiske regjeringspartiet BJP, har innført strenge lover for å hindre konvertering av hinduer. De kalles lover om religionsfrihet, men kriminaliserer i praksis alle konverteringer.  

Med loven i hånd angriper hindunasjonalistisk mobb kristne på landsbygda og i landsbyer og beskylder dem for ulovlige konverteringer.

Lovene er gjennom 2020 i flere delstater utvidet. Muslimske menn som gifter seg med hindukvinner anklages for å angripe hinduistiske India med «kjærlighets-jihad». Dette opprører kirkelederen.

– Selv kjærlighet er altså nå tabu, sier Vijayesh Lal.

Han fortsetter:

– Også likhet, rettferdighet og brorskap, som grunnloven garanterer, er blitt forbrytelser. De som søker disse verdiene, sitter i fengsel. Som den 83 år gamle jesuittpresten Stan Swamy. Han har kjempet for urfolks rettigheter i Jharkand, ble arrestert 8. oktober og sitter fortsatt i fengsel.

 

De som sprer hat, løftes derimot frem. Staten har åpent sluttet seg til de kriminelle i deres målrettede angrep mot samfunn, religioner og etniske grupper.

Vijayesh Lal

 

«Hatet løftes frem»
Generalsekretæren fortsetter:

– De som sprer hat, løftes derimot frem. Staten har åpent sluttet seg til de kriminelle i deres målrettede angrep mot samfunn, religioner og etniske grupper. Hver ny lov kriminaliserer det gode og som en gang var lovlig og lar dette bli angrepet av ikke-statlige aktører, som RSS.

RSS er en hindunasjonalistisk, paramilitær organisasjon som aktivt fremmer hindutva-ideologien – at India er et land for hinduer.

– De snur Indias verdier på hodet. Ledere svikter. Vi ser endeløse gjørmespredende TV-nyheter og TV-show. En dyster og kald vinter har rammet oss, sier Lal.

– Ser du håp for India?

– Jeg er ikke håpefull for regjeringens håndtering. Jeg anklager ikke hinduene som var med på de store festivalene som spredte smitten. Jeg anklager regjeringen som tillot festivalene. Nå slår regjeringen også ned på kritikk. En av mine venner skrev på sosiale medier at regjeringen er ferdig vaksinert – den er immun mot kritikk, sier Lal og legger til:

– På den andre siden ser jeg at svært mange nå under pandemien virkelig stiller opp for hverandre, uavhengig av tro. Sikher, kristne og muslimer hjelper syke, frakter folk til sykehus og skaffer oksygen. Når jeg ser brorskap utfolde seg under katastrofen, tenker jeg at hatet kanskje ikke har slått helt rot. Men jeg ser også dem som har brukt pandemien til å spre enda mer hat. Det skaper nye bekymringer.

Viajyesh Lal har likevel håp.

– Gud er allmektig. Han elsker India. Gud går ikke fra landet i håpløsheten og mørket. Og til tross for forfølgelsen vi møter, fortsetter kirken å arbeide og elske. Alt dette gir håp.

FØRST PUBLISERT I MAGASINET STEFANUS 4-2021
 

AKTUELT

PROSJEKT