Nayla Tabbara er en av lederne i organisasjonen Adyan. I dette videointervjuet med generalsekretær Ed Brown i Stefanusalliansen forteller hun om kampen for likestilling mellom kvinner og menn og om arbeidet for trosfrihet og mangfold og borgerrettigheter for alle. Et innslag i serien digitaløe Forum Stefanus.

Andre digitale Forum Stefanus:

• Ramazan Arkan fra Tyrkia: Konservative muslimer ser på kristne som spioner

• Lisa Winther: Slik rammes minoriteter firedobbelt av korona-pandemien

• Biskop Thomas i Egypt: Kristne bærer troen med stolthet

• Ben Rogers i CSW: Kinas undertrykkelse av tro er den verste siden Kulturrevolusjonen

AKTUELT

Et kurs i trosfrihet for kirkeledere er gjennomført i Egypt.

Skryter av kurs i trosfrihet

 Digitale læringsressurser om trosfrihet, utviklet av et nordisk nettverk der Stefanusalliansen er med, får skryt i en fersk evalueringsrapport.

PROSJEKT