Ben Rogers, eller Benedict Rogers, er teamansvarlig i trosfrihetsorganisasjonen CSW for Sørøst-Asia. CSW het tidligere Christian Solidarity Worldwide, men bruker nå bare forkortelsen.

Intervjuet er gjort siden vi for tiden ikke fysisk kan invitere internasjonale gjester til Forum Stefanus som vi regelmessig har i våre kontorlokaler.

Ben Rogers er også intervjuet i denne saken fra Magasinet Stefanus: Kina vil sette troen i bur

AKTUELT

PROSJEKT