I kystbyen Antalya i tyrkia er Ramazan Arkan pastor for en kirke som samler tidligere muslimer i to menigheter. I denne samtalen med Ed Brown i Stefanusalliansen forteller han om sin og menighetens reise. Han forteller om presset som muslimer som blir kri-stne, opplever – mange støtes ut av familien, og mange mister jobben. Han sier at selv om loven garanterer trosfrihet, praktiseres ikke denne rettigheten i Tyrkia. Det er ikke fritt for muslimer å skifte tro, eller fritt for kristne å dele troen.

Se hele intervjuet.

Andre digitale Forum Stefanus:

• Nayla Tabbara fra Libanon: Hun er muslimsk teolog og vil løfte frem kvinner som religiøse ledere

• Lisa Winther: Slik rammes minoriteter firedobbelt av korona-pandemien

• Biskop Thomas i Egypt: Kristne bærer troen med stolthet

• Ben Rogers i CSW: Kinas undertrykkelse av tro den verste siden Kulturrevolusjonen

AKTUELT

Kristne i Tyrkia: Konvertittar frå islam kjem til protestantiske kyrkjer.

Sultan Erdogans maktgrep

Tyrkias president Erdogan kastar ut utanlandske misjonærar og let syriske islamistar truga på livet menneske som har konvertert frå islam.

Det ble langt flere utkastelser av protestantiske utlendinger etter saken mot Andrew Brunson, her sammen med sin kone Norine.

Kraftig protest mot utkastelser

De protestantiske kirkene i Tyrkia er bestyret over at utenlandske kristne kastes ut av landet. De spør om turen snart kommer til tyrkiske protestanter.

PROSJEKT