I kystbyen Antalya i tyrkia er Ramazan Arkan pastor for en kirke som samler tidligere muslimer i to menigheter. I denne samtalen med Ed Brown i Stefanusalliansen forteller han om sin og menighetens reise. Han forteller om presset som muslimer som blir kri-stne, opplever – mange støtes ut av familien, og mange mister jobben. Han sier at selv om loven garanterer trosfrihet, praktiseres ikke denne rettigheten i Tyrkia. Det er ikke fritt for muslimer å skifte tro, eller fritt for kristne å dele troen.

Se hele intervjuet.

Andre digitale Forum Stefanus:

• Nayla Tabbara fra Libanon: Hun er muslimsk teolog og vil løfte frem kvinner som religiøse ledere

• Lisa Winther: Slik rammes minoriteter firedobbelt av korona-pandemien

• Biskop Thomas i Egypt: Kristne bærer troen med stolthet

• Ben Rogers i CSW: Kinas undertrykkelse av tro den verste siden Kulturrevolusjonen

AKTUELT

PROSJEKT