«Ron», som her døper iranske konvertitter fra islam, tror på nye åpninger for evangeliet i Iran.

«Ron», som her døper iranske konvertitter fra islam, tror på nye åpninger for evangeliet i Iran.  


– Pastoren kaller dem koronakristne. Han kjente dem fra før, men de hadde ikke vist interesse for evangeliet. Under koronakrisen sa de at de ville gi sitt liv til Jesus. Pastoren ba med dem over internett, sier Ron i et intervju med Magasinet Stefanus.

Ron er ikke hans egentlige navn. Han var selv pastor i en kjent pinsekirke i Irans hovedstad, for assyriske kristne. Da det strømmet på med konvertitter og de utgjorde 80 prosent av menigheten, ble kirken stengt av regimet i 2013. Ron som i en periode var arrestert og under overvåkning og press, forlot landet sammen med sin kone.

Skjuler sannheten
Som ansatt i Stefanusalliansens partner for arbeid i Iran, følger Ron opp en rekke nettverk av iranske husmenigheter, også under krisen. Pars Teologiske Senter sine aktiviteter for iranske kristne i og utenfor landet, går alle sin gang, unntatt fysiske konferanser. Rådgivning og kurs skjer på nettet. Ron sier at hans kontakter forteller at koronasituasjonen er mye verre og dødstallene langt høyere i Iran enn regimet innrømmer.

– Iran skjuler sannheten, sier Ron i et intervju som gjøres på WhatsApp.

Bønn på nettet
Folk i husmenighetene har tøffe tider. De er folk fra arbeider- og middelklassen som nå rammes av arbeidsledighet og den dype økonomiske krisen. En kvinne i en av husmenighetene forteller at hennes to brødre – på 40 og 45 år – døde av covid-19.

Det er også krevende for ensomme som har husmenigheten som sin egentlige familie.

Men husmenighetene lever uten fysiske møter. Selv om noen få pastorer møter mennesker en og en, skjer det aller meste på internett og gjennom apper: Bønn, undervisning og gudstjenester.

– Fysiske møter er viktige. Men de gir også risiko for politirazziaer. Internett gir nå en viss form for sikkerhet. Under koronakrisen er internettbruken over hele Iran så omfattende at regimet ikke har sjanse til å overvåke alt, og regimet er dessuten svært opptatt med krisen, sier Ron.
 

Nå er internettbruken over hele Iran så omfattende at regimet ikke har sjanse til å overvåke alt.
 

Det har ikke vært noen arrestasjoner av kristne de siste to-tre månedene.

Regimet slapp ut noen titusen fanger midlertidig for å hindre viruset i å spre seg i fengslene. Noen få kristne med korte straffer slapp ut. Samvittighetsfanger med lengre straffer enn fem år slapp ikke ut, deriblant noen kristne. Hasser Navard Gol-Tapeh og Yousef Nadarkhani er blant dem som skal sone i ti år.

Ny åpenhet for kristen tro i Iran
– Det er en ny åpenhet for Kristus. Jeg regner med at flere vil komme til tro under krisen. Folk er redde, og det er fra før store problemer i Iran. Det er nye muligheter for å dele evangeliet. Samtidig får også folk i husmenighetene tøffe tider med arbeidsledighet. Vi er bekymret både for dem og alle i Iran, sier Ron.

Desillusjonert
Folk var allerede før koronakrisen desillusjonert med regimet som slo hardt ned på store demonstrasjoner mot korrupsjon og maktmisbruk.

– Tror du pandemien vil føre til enda strammere grep om husmenighetene?

– Nei. Regimet har svært store problemer og kjemper for sin overlevelse og for at landets infrastruktur ikke skal kollapse. Da er ikke husmenighetene topp prioritert, de er prioritet 4 eller 5.

Vi vinter også på nytt fra Iran: Pastor Yousef Nadarkhani som snart har sonet sine to første av ti års fengsel, er lovet ankehøring. 

FØRST PUBLISERT I MAGASINET STEFANUS 3-2020. BESTILL GRATIS ABONNEMENT HER

AKTUELT

PROSJEKT