Yousef Nadarkhani og hans to sønner da de var yngre. De nektes skolegang på grunn av sin og fars tro.

Yousef Nadarkhani og hans to sønner da de var yngre. De nektes skolegang på grunn av sin og fars tro.  


Pastoren, som selv konverterte fra islam, begynte sultestreiken 23. september for å protestere mot at hans to sønner ble nektet å fortsette utdannelsen sin. I et brev til fengselsmyndighetene beskrev han handlingen sin som «et rop fra en far som er urettmessig fengslet». Stefanusalliansen inviterte sine forbønnsvenner til å be for familien.

Kristne barn i Iran
Han ville vekke oppmerksomhet om situasjonen til andre generasjons kristne barn som blir stadig mer straffet av utdanningsmyndighetene som ikke anerkjenner barnas tro. Andre generasjons kristne barn er altså barn av konvertitter fra islam.

Etter å ha fått det han ser på som tilstrekkelig oppmerksomhet, avsluttet pastoren 13. oktober sin sultestreik. Sultestreiken hadde allerede fått skadelige effekter på helsen hans.

Kristne barn nektet skolegang i Iran
23. september fikk pastor Nadarkhanis 15 år gamle sønn Yoel beskjed om at han ikke kunne komme tilbake til skolen fordi han ikke hadde fullført modulen med studier i islam.

Pastorens eldste sønn Daniel (17) ble nektet et skolekort som ville gjøre det mulig for ham å melde seg opp til høyere utdanning. Det ble han nektet til tross for en rettsavgjørelse fra 2017 som hadde tillatt ham å fortsette på skolen ved å gjennomføre islamiske studietimer på en ikke-deltakende måte.

Konvertitter fra islam
Pastor Yousef Nadarkhani har kjempet i 11 år for å sikre retten til utdanning for barn fra det persisk talende kristne samfunnet, inkludert hans eget. Persisk talende er altså kristne med muslimsk bakgrunn. Kristne som hører til etniske minoriteter, som assyrere og armenere, kan praktisere sin tro dersom de holder seg til sitt eget språk og ikke gjør det på nasjonalspråket farsi.

Også bahaier nektes utdanning
Selv om de konvertertes barn, i motsetning til mange av foreldrene, ikke blir arrestert eller fengslet på grunn av sin tro, opplever de i økende grad hindringer og de nektes til slutt utdanning. De rammes på i praksis samme måte som medlemmer av bahai-samfunnet, en ikke-godkjent religiøs minoritet. Også de nektes høyere utdanning.

Medlemmer av de anerkjente religiøse minoriteter, inkludert kristne, er normalt fritatt for å delta i islamske studietimer.

I en klar overtredelse av en fatwa utstedt av Irans øverste leder i 2009 som uttalte at barn født i en kristen familie hvis foreldre kan anses som frafalne, har rett til å få kristen religiøs utdanning, blir disse barna i økende grad av myndighetene ansett for å være muslimer.

Krever slutt på diskriminering

Administrerende direktør Mervyn Thomas i Christian Solidarity Worldwide (CSW) sier:

«CSW krever slutt på praksisen med å nekte tilgang til utdanning på grunn av et barns religiøse tro, som tilfellet har vært for pastor Nadarkhanis sønner. Barn skal ikke bli straffet på grunn av sin tro eller på grunn av foreldrenes tro. Dessuten skal ikke pastor Nadarkhani selv sitte i fengsel for å ha valgt en religion eller tro etter eget fritt valg i samsvar med den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, som Iran har skrevet under. Vi gjentar vår oppfordring om at han må løslates. Det samme krever vi for de  fengslede fra andre religiøse minoritetssamfunn som for tiden er fengslet på grunn av sin tro.»

Yousef Nadarkhnai har sonet det første året av sine ti år i fengsel. Han ble hentet av politiet i fjor sommer. Etter at han kommer ut av fengslet, skal han også etter dommen sone to års indre eksil.

Les mer om Daniel Nadarkhanis sak i denne rapporten fra CSW, side 33.

 

 

AKTUELT

PROSJEKT