Iran: Pastor Nadarkhanis sønner nektes utdanning

Krav om islam-studier stopper videre skolegang

Arkivbilde av Yousef Nadarkhani og sønnene Yoel og Daniel

Arkivbilde av Yousef Nadarkhani og sønnene Yoel og Daniel

Sønnene til den kjente pastoren Yousef Nadarkhani får ikke fortsette utdanningen sin, fordi de ikke har fullført studier i islam. Yoel (15) fikk beskjed 23. september om at han ikke fikk komme tilbake til skolen på grunn av manglende islam-studier. Daniel (17) blir nektet vitnemål fra ungdomsskolen av samme grunn, noe som hindrer ham i å starte høyere utdanning. Dette til tross for at familien har fått rettens medhold i at Daniel kunne følge islam-undervisningen kun som observatør, uten å måtte ta eksamen.

Barn fra religiøse minoriteter er normalt unntatt fra islam-undervisning, men myndighetene regner disse guttene som muslimer, siden foreldrene har konvertert fra islam. Denne praksisen går imidlertid imot en avgjørelse (fatwa) fra Irans øverste leder i 2009, hvor han bestemte at barn av kristne konvertitter også har rett til kristen undervisning.

Denne saken er spesiell fordi faren Yousef Nadarkhani allerede i 2009 protesterte mot at barna hans som kristne ble tvunget til å følge islam-undervisning. Protesten førte til at han ble dødsdømt for frafall fra islam og for evangelisering, men dødsdommen ble opphevet i 2012. Nå sitter Yousef i fengsel på nytt, han soner en 10 års fengselsstraff for sin virksomhet med husmenigheter og ha «promotert sionistisk kristendom».

Samme dag som yngstesønnen Yoel ble nektet å komme tilbake til skolen, startet Yousef en sultestreik i fengselet. Han sier han gjør dette ut fra nødvendigheten av å beskytte sine barn, som tilhører den kristne minoriteten og som får rettighetene sine krenket av utdanningsmyndighetene.

Yousef Nadarkhani ble dømt til 10 års fengsel i 2017, sammen med et titalls andre kristne som fikk omtrent like lange fengselsstraffer. Yousef er i tillegg dømt til to års indre eksil. I juli 2018 ble han brutalt pågrepet i sitt hjem i en ulovlig aksjon for å starte soningen, der både Yousef og sønnen Daniel ble utsatt for vold.

- Be om at familien Nadarkhani skal oppleve Guds nærvær og beskyttelse
- Be om at Yoel og Daniel skal få fortsette utdanningen sin
- Be om beskyttelse for Yousef i fengselet. Be om at myndighetene skal lytte til hans protest
- Be om at Yousef om mulig kan bli løslatt før tiden
- Be om Guds trøst for familien og om helbredelse for traumer
- Be for dem som sitter i fengsel for sin tro i Iran og deres familier

Med vennlig hilsen
Øystein Rauan
Leder av forbønnstjenesten

JA, jeg vil bli forbønnsvenn!

Undertrykte og rettsforfulgte kristne sier ofte: «Vi trenger å vite at dere ber for oss – at vi ikke er glemt av verden omkring oss.»

Bli forbønnsvenn – be for mennesker, myndigheter, land og prosjekter!

• E-post. Kortfattet ukentlig e-post med aktuelle forbønnsemner. (Også på våre nettsider.) 

• Magasinet Stefanus – syv ganger i året. Et forbønnsbrev med bønneemner for hver uke. Kan enkelt nappes ut. Bruk påmeldingsskjemaet ovenfor.

Les vår personvernerklæring