Zhang Zhan rapporterte fra Wuhan om pandemien. Resultat: Syv måneders varetekt og fire års fengsel.

Zhang Zhan rapporterte fra Wuhan om pandemien. Resultat: Syv måneders varetekt og fire års fengsel.  


Den 4. januar mottok Ren Qiuanniu, advokaten som forsvarte den kinesiske menneskerettighetsforkjemperen Zhang Zhan, et brev fra de kinesiske myndighetene: Hans lisens til å praktisere som advokat, kan bli tilbakekalt. 

Zhang ble dømt til fire års fengsel 28. desember for anklager om å bidra til «krangel og provosere problemer», en tiltale som ofte rettes mot aktivister. 
 

Rapporterte fra Wuhan
Tidlig i februar 2020 reiste Zhang, en kristen menneskerettighetsforkjemper og tidligere advokat, til episenteret av COVID-19-utbruddet i Wuhan. Derfra la hun ut videoer og artikler om virusutbruddet på sosiale medier. Hun fortalte om konsekvensene av myndighetenes håndtering og stod opp for legen som varslet om utbruddet og som ble trakassert av myndighetene av den grunn.

Zhang Zhan ble arrestert i mai 2020, bortført til Shanghai og tilbrakte over syv måneder i forvaring. I denne tiden ble helsen hennes forverret. Hun gikk blant annet til sultestreik i protest mot overgrep.

Rettssaken 28. desember varte bare noen få timer. 

6. januar kunne en annen advokat besøke Zhang og rapportere at hun delvis har avsluttet sultestreiken. Hun vil bestemme seg for om hun vil anke før ankefristen 11. januar. 

Krever løslatelse
Som svar på dommen tvitret FNs for høykommissær for menneskerettigheter: 

«Vi er dypt bekymret over den 4-årige fengselsstraffen som er pålagt borger-journalisten Zhang Zhan. Vi tok saken hennes opp med myndighetene i 2020 som et eksempel på harde angrep på ytringsfriheten knyttet til # COVID19, og vi fortsetter å be om løslatelse.»

Den britiske ambassaden i Beijing twitret at saken «gir alvorlige bekymringer for mediefriheten i Kina». En britisk diplomat prøvde å delta i rettssaken, men ble nektet adgang. 

Det amerikanske utenriksdepartementet fordømte på det sterkeste den «skammelige forfølgelsen og dommen» og ba om omgående og ubetinget løslatelse. USA beskyldte det kinesiske kommunistpartiet for å begrense og manipulere informasjon om koronautbruddet.

Mishandling og tortur
EU rapporterer at Zhang ifølge troverdige kilder har vært utsatt for tortur og mishandling i forvaringen, og legger i en uttalelse til at «det er avgjørende at hun får tilstrekkelig medisinsk hjelp» og ber om at hun umiddelbart skal løslates.

Hong Kong: Forverring
Zhangs advokat Ren Qiuanniu er en erfaren menneskerettighetsadvokat. I tillegg til å jobbe med Zhangs sak, var han også involvert i saken mot 12 Hong Kong-aktivister som ble arrestert mens de prøvde å flykte til Taiwan. 

I forrige uke ble ti av aktivistene dømt til fengsel i mellom syv måneder og tre år. En annen advokat som jobber med saken, Lu Siwei, har også fått beskjed om at lisensen kan bli tilbakekalt.

Situasjonen i Hong Kong forverres raskt: 6. januar ble over 50 mennesker, inkludert aktivister, demokrater, sosialarbeidere og advokater, arrestert og anklaget for brudd på den nasjonale sikkerhetsloven som er innført i Hong Kong.

Zhang Zhan ble i 2019 to ganger arrestert og satt til sammen 102 dager i forvaring i Shanghai for sin støtte til demokrati-aktivistene i Hong Kong. 

Krever løslatelse
– Vi krever Zhang Zhans umiddelbare og betingelsesløse løslatelse, sier generalsektretær i  Ed Brown i Stefanusalliansen og legger til:

– Vi krever at hun beskyttes mot tortur og annen nedverdigenede behandling. Vi krever at Kina stopper forfølgelse av troende og av aktivister som Zhang Zhan som bruker sin ytringsfrihet til å hjelpe andre. Vi krever også at Kinas myndigheter beskytter rettighetene til journalister og advokater og andre og at advokat Ren Qiuanniu beholder sin lisens.

«Beskytt rettighetene til journalister og advokater!»
CSWs grunnleggerpresident Mervyn Thomas sier: «CSW fortsetter å be om Zhang Zhans umiddelbare og ubetingede løslatelse. Saken hennes viser at mange advokater, aktivister og journalister i Kina fortsetter å bli utsatt for falske anklager på grunn av arbeidet med å forsvare menneskerettighetene. Vi ber de kinesiske myndighetene om å beskytte rettighetene til alle som jobber med menneskerettigheter i landet, og sørge for at de får lov til å operere i trygge omgivelser, og å utføre sitt viktige menneskerettighetsarbeid uten forfølgelse eller trakassering. Vi ber det internasjonale samfunnet om å ta opp Zhangs sak og advokat Ren Qiuannius sak med de kinesiske myndighetene ved enhver anledning.»

 

 

AKTUELT

PROSJEKT