Kristen aktivist fengslet for å ha rapportert om Covid-19

Den kristne menneskerettighetsforsvareren og aktivisten Zhang Zhan (37) sitter fengslet i Kina for å ha rapportert om koronautbruddet i Wuhan og stilt myndighetene kritiske spørsmål.

Zhang Zhan. Foto: Privat

Zhang Zhan. Foto: Privat

SISTE. DØMT TIL FIRE ÅRS FENGSEL

I begynnelsen av februar reiste Zhang til Wuhan, pandemiens episenter, for å rapportere om Covid-19. Hun la ut videoer og artikler på sosiale medier og stilte myndighetene kritiske spørsmål om hvordan de responderte på pandemien – om hvorvidt de hadde krenket menneskerettighetene i måten de taklet den på. Det som vekket Zhangs bekymring var de mange fattige og stemmeløse innbyggerne i Wuhan som hadde mistet levebrødet sitt i pandemien.  

Zhang ble hentet av politiet 14. mai og fraktet til Pudong District Detention Center i Shanghai, hvor hun har sittet i fengsel siden. Hun er anklaget for å ha forstyrret sosial orden og provosert frem problemer; en anklage som ofte brukes mot aktivister i Kina. I realiteten har hun bare brukt ytringsfriheten sin til støtte for de svakeste i Wuhan. 

Zhang har sultestreiket siden starten av sommeren i protest mot dommen. På grunn av dette har hun blitt tvangsforet, noe som regnes som tortur. FNs torturkonvensjon forbyr enhver form for tortur og annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. Nå er Zhangs helse blitt forverret. Hun har gått mye ned i vekt og trenger helsehjelp så snart som mulig. Hun står i fare for å måtte tilbringe fem eller seks år i fengsel, og vennene hennes frykter at hun vil ende opp som en kristen martyr. 

Send appell for å kreve at Zhang blir løslatt, at hun beskyttes mot tortur og annen nedverdigende behandling, og at Kina stopper intensjonell forfølgelse av kristne og mennesker som Zhang, som bruker sin ytringsfrihet for å hjelpe andre.   

https://www.stefanus.no/aktuelt/fortalte-sannheten-om-pandemien-doemt-til-4-aars-fengsel-i-kina/Slik gjør du:
Last ned appellbrevet i PDF.
Skriv ut og send appellbrevet til:
Ambassador Yi Xianliang 
Embassy of the People’s Republic of China 
PO Box 4058 AMB 
0244 Oslo 
(Porto kr. 17,-)
Norsk oversettelse av appellbrevet finnes også i PDF.

Bli SMS-appellvenn:
send APPELL START til 2377
Du får ca. 10 appeller i året (hver koster 20 kroner). Når du svarer, lager vi et appellbrev som sendes det aktuelle lands myndigheter.
For å bli appellvenn med BREV eller E-POST, fyll ut skjemaet nedenfor.
Les vår personvernerklæring

JA, jeg vil bli appellvenn!

Protester mot urett!

Som appellvenn kan du gjøre en forskjell for dem som lider for sin tro.

Brudd på trosfrihet og andre menneskerettigheter skjer oftest der ingen følger med. Enkle brev fra hele verden viser at noen vet. Brev utfordrer myndigheter. Brev kan få trosfrihetsfanger løslatt – og  oppmuntrer den som lider.

Bli en av Stefanusalliansens flere tusen appellvenner. Våre appeller foregår i samarbeid med internasjonale partnere.

Sendingene du mottar inneholder:

  • Grundig beskrivelse av aktuell sak.
  • Brev, som regel på engelsk. Som oftest er brevet til en øvrighetsperson, som en ambassadør. Iblant sendes brevet direkte til en forfulgt kristen, som oppmuntring og støtte.
  • Du skriver ut appellen eller oppmuntringsbrevet og sender det til oppgitt adresse. (Er du SMS-venn, svarer du på SMS.)

Avmelding fra appelltjenesten:

SMS: Send APPELL STOPP til 2377

E-post: Send til post@stefanus.no med navn og adresse, skriv "Avmelding appelltjenesten" i emnefeltet

Les vår personvernerklæring