Kristne i Iran: Victor Bet-Tamraz rømte Iran for å slippe ti år i fengsel. Til høyre: Mansour Borji fra Article 18.

Kristne i Iran: Victor Bet-Tamraz rømte Iran for å slippe ti år i fengsel. Til høyre: Mansour Borji fra Article 18.  


 

Pastor Victor Bet-Tamraz (66) sier at å forlate Iran er den vanskeligste beslutningen i hans og hans kones liv.

– Men jeg er 66 år og er dømt til ti års fengsel. Jeg ville trolig ikke kommet ut i live, sier han til trosfrihetsorganisasjonen Article18.

26. desember 2014. På andre juledag var det julefeiring hjemme hos pastor Bet-Tamraz og kona Shamiram Issavi i Teheran. Flere konvertitter var til stede. De satt og sang. Da kom 15 agenter fra sikkerhetspolitiet. De sa at samlingen var «uautorisert og illegal».

Bet-Tamraz ble arrestert sammen med konvertittene Amin Afshar-Naderi og Kavian Fallah-Mohammadi.

«Bind for øynene»
Pastor Bet-Tamraz og hans kone er selv ikke konvertitter. Pastorparet er assyrere, en minoritet som anerkjennes som kristne. De er andrerangs borgere som kan praktisere sin tro på eget etnisk språk.

Victor Bet-Tamraz begynte å arbeide i den godkjente assyriske pinsekirken i Iran i 1975. Det er forbudt å henvende seg til muslimer og bruke nasjonalspråket farsi.

Men så ble han pastor for konvertitter i huskirker.

Etter arrestasjonen andre juledag ble Bet-Tamraz holdt i 65 dager i isolasjon i Teherans beryktede Evin-fengsel. Han ble plassert i avdeling 209, en berømt avdeling for politiske fanger. Det er det han regnes som. Cellen var 2,2 meter lang, 1,5 meter bred og 4 meter høy.

– Lysene og «koranradioen» var på 24 timer i døgnet.

Statsmedier hevdet at han aldri hadde sett fargen på fengselsvegger.

– De har rett. For jeg hadde bind for øynene! sier Bet-Tamraz i intervjuet med Article18.

Ti års fengsel
Bet-Tamraz ble løslatt mot kausjon. I juli 2017 kom dommen: 10 års fengsel for «handlinger mot nasjonal sikkerhet». Hans kone Shamiram ble i januar 2018 dømt til fem år. Hun ble også dømt for å ha «handlet mot regimet ved å organisere små grupper, ved å delta på et seminar utenlands og for å ha trent kirkeledere til å opptre som spioner».

– Det gjør vondt å vite at iranske kristnes eneste forbrytelse er at vi elsker Kristus og ber til Gud, sier Bet-Tamraz.

«Vi opplevde musens død 12 ganger»

Han forteller om uvissheten i de tre årene med stadig nye rettsmøter og nye utsettelser av ankesaken.

– I selve høringen er det bare deg og dommeren. Advokaten er med, men dommerne hører ikke på noen.

Bet-Tamraz siterer det persiske ordtaket: «Det er et spill for en katt, men døden for musen.»

– Vi opplevde dette 12 ganger.

Pastoren sier de ikke ønsket å forlate Iran, men at de følte seg tvunget.

–- Hvis de hadde gitt meg to-tre år i fengsel, hadde jeg tålt det. Men jeg er nesten 66 år. Du kan forestille deg at hvis jeg skulle gå i fengsel med en dom på ti år, ville jeg mest sannsynlig ikke kommet ut i live, sier han.

– Mine ‘eiendeler’ var ikke et hus eller en bil, men menneskene jeg tjente i 45 år. Det var kjærlighet og håp, det var livet. Vi satt ved hverandres bord. Jeg tror alle iranere som har hatt disse erfaringene, vet hvilken smerte det forårsaker å forlate disse menneskene.

 

Det gjør vondt å vite at iranske kristnes eneste forbrytelse er at vi elsker Kristus og ber til Gud.

Victor Bet-Tamraz

 

Løy om farens sykdom
Amin Afshar-Naderi som ble arrestert sammen med Bet-Tamraz, satt i varetekt i 40 dager. De som forhørte ham, fortalte at faren hadde fått hjerneslag og lå på sykehus.

– Jeg tenkte hver dag at det kanskje var min fars siste. Etter tre uker fikk jeg endelig lov til å ringe hjem. Plutselig forstod jeg at de hadde løyet for meg for å sette meg under press. Det var opprørende.

Amin ble til slutt løslatt mot kausjon.

En pistol var arrestordren
Men han ble arrestert på nytt i august 2016 hjemme i Firoozkooh. Han hadde flyttet for å unngå å ha for mye kontakt med andre troende.

– Jeg ba om å få se arrestordren. Men i stedet åpnet en av agentene frakken og viste meg pistolen og sa: «Her er vår arrestordre!»

Amin fikk sprøytet pepperspray i øynene. Han ble igjen overført til Evin-fengselet. Der satt han nesten et år. Da han ble svært syk, ble Amin løslatt mot kausjon – tilsvarende drøyt 600 000 kroner.

Han ble dømt til 10 års fengsel for å «handle mot nasjonal sikkerhet ved å danne en huskirke» og ytterligere fem år for å «fornærme de hellige».


Takker modig advokat
I desember 2018 flyktet Amin.

– Jeg kunne ikke gjøre mer i Iran.

Amin takker dem som har støttet ham – gjennom bønn eller juridisk innsats, ikke minst advokat Amirsalar Davoudi.

Davoudi er selv dømt til 30 års fengsel og 111 piskeslag. Amnesty krever ham og de andre i denne saken satt fri. Advokaten er dømt for å ha «fornærmet offentlige tjenestemenn og Irans øverste leder».

– Davoudi er en av de hederlige advokatene, som modig og trofast forsvarte samvittighetsfanger, etter den ed han hadde avlagt, sier Amin.

 

Krever frigivelse
Stefanusalliansen har engasjert seg blant annet gjennom forbønnskampanjer for Victor Bet-Tamraz og de andre i denne saken.

Article18 er en trosfrihetsorganisasjon for iranske kristne, basert i England. Navnet henviser til Artikkel 18 om trosfrihet i Konvensjonen om politiske og sosiale rettigheter.

 


FØRST PUBLISERT I MAGASINET STEFANUS 1-2021

 

AKTUELT

PROSJEKT