DU KAN LYTTE TIL DENNE TEKSTEN

Sikkerhetsoffiserer som sendes ut for å forfølge kristne, herdes: De tvinges til å se kristne bli henrettet. Men noen hopper av.

Organisasjonen Korea Future Initiative har gjennom intervjuer med avhoppere som selv har stått for overgrep mot kristne fanger, fått dokumentert flere steder hvor mennesker henrettes for sin tro i Nord-Korea. Også videoer av henrettelser er dokumentert.

Offiserer som skal forfølge troende, tvinges enten til å se henrettelser eller å se videoer.

– Videoer av henrettelser av kristne er ett av flere eksempler på hvordan kristne dehumaniseres i Nord-Korea, sier Suyeon Yoo, meddirektør i Korea Future Initiative til Magasinet Stefanus.

 

I intervjuene som organisasjonen har gjennomført, er syv steder hvor mennesker henrettes for sin tro identifisert.

– Henrettelser av kristne skjer ikke lenger offentlig, siden regjeringen ikke ønsker å innrømme at det finnes kristne i Nord-Korea. I stedet foregår henrettelser i straffeanlegg eller statlige institusjoner. Henrettelsene bevitnes bare av utvalgte myndighetspersoner som tvinges til å være til stede. Praksisen er ment å vise alvorlighetsgraden i «forbrytelsen». Myndighetspersonene skal herdes slik at de oppsporer og arresterer flere kristne, sier Suyeon Yoo.

Fikk forfremmelse
Noen av avhopperne Korea Future Initiative har intervjuet, var selv ansatt i den nordkoreanske staten og utførte overgrep, eller de var vitne til overgrep mot kristne.

 

Min tro og mitt yrke var fullstendig i strid med hverandre. Min tro lærte meg å leve som et godt menneske gjennom kjærlighet og tro.

Jeonghwan, avhopper fra Nord-Korea

 

Hyung-joon var, før han hoppet av, en tjenestemann som hadde i oppgave å avhøre personer som var mistenkt for å ha blitt kristne i Kina.

Flyktninger som blir tatt i Kina, er helt frem til pandemien førte til stengte grenser, blitt sendt tilbake til Nord-Korea. Hyung-joon ble opplært for å identifisere kristne under avhør.

–  Jeg spurte ikke mye i avhørene. Nordkoreanere som blir tatt for å tro på en religion, blir uansett dømt til livsvarig fengsel, sier han.

Han og andre ble lovet forfremmelse ved å spore opp kristne og avhøre dem under brutale omstendigheter.

– Jeg følte ikke mye press for å få informasjon fra de religiøse som vi arresterte, sier Hyung-joon i intervju med Korea Future Initiative.

– De arresterte ble slått til de var bevisstløse. De var forrædere. Vi satte noen i et hull som vi hadde gravd i bakken. Vi spurte om de hadde vært i Kina og hva de gjorde der, sier Hyung-joo.

– Vi spurte gjerne: «Har du noen gang sett en bibel?» Først ville vi si: «Hvis du beskriver en bibel, lar vi deg gå.» Vi ville også spørre om de hadde vært i en kirke. Men vi tenkte egentlig ikke så mye på hva vi spurte om. Vi gjorde som vi ble fortalt, sier Hyung-joo.

 

De arresterte ble slått til de var bevisstløse. De var forrædere.

Hyung-joo, avhopper fra Nord-Koreas maktapparat
 

Hemmelig kristen
Avhopperen Jeonghwan ble kristen som barn i Nord-Korea. Faren hans var en av de aller siste kristne fra tiden før Korea ble delt i 1948 og Nord-Korea ble en kommunistisk, innesluttet stat, styrt av Kim-dynastiet.

I frykt for forfølgelse praktiserte Jeonghwans far sin tro i hemmelighet, slik svært mange kristne i Nord-Korea gjør, de kan ikke stole på noen andre. Mannen fortalte ikke om troen til sin egen familie heller, de så ham bare fremføre noen ord i stillhet med ansiktet vendt bort fra dem.

Det mannen drev med, var bønn. En dag lot faren sønnen Jeonghwan få del i den kristne troen. Faren holdt noen prekener for sønnen. Jeonghwan gjorde deretter som faren gjorde.

– Jeg ba alene, slik de aller fleste kristne gjør, mens jeg gikk, og jeg ba alltid om morgenen og kvelden. I starten hadde jeg bare en vag tro.

Fakkeltog for Nord-Korea, Oslo 2010. Foto: Stefanusalliansen

Henrettet kristne
Selv fikk Jeonghwan arbeid for regjeringen. Han deltok på mange forelesninger der han og kollegene fikk se filmer av underjordiske kristne som ble arrestert og straffet for sin tro.

Jeonghwan forteller om en mann som hadde lært om Bibelen og møtt kristentroen i Kina. Tilbake til Nord-Korea delte han troen med noen andre og begynte å holde gudstjenester.

–  En forelesningsvideo som vi fikk fra Departementet for statssikkerhet, viste hvordan denne menigheten ble henrettet av en eksekusjonspelotong, på grunn av sin kristne tro, sier Jeonghwan.

En gang var Jeonghwan selv til stede da en bestemor og hennes barnebarn ble henrettet fordi de praktiserte kristen tro.

 

Jeg visste at jeg selv ville bli henrettet hvis det ble oppdaget at jeg var kristen.

Jeonghwan, avhopper fra Nord-Koreas maktapparat

 

Fikk problemer
Jeonghwan som ble mer og mer overbevist i sin egen kristne tro, fikk større og større problemer med det han drev med. Han hoppet derfor av, forlot Nord-Korea og kom til Sør-Korea.

–  Jeg visste at jeg selv ville bli henrettet hvis det ble oppdaget at jeg var kristen. Da jeg etter hvert lærte Bibelen å kjenne og stadig var i bønn, forstod jeg at Gud ikke ville at jeg skulle jobbe for regjeringen. Min tro og mitt yrke var fullstendig i strid med hverandre. Min tro lærte meg å leve som et godt menneske gjennom kjærlighet og tro, sier han.
 

 

FØRST PUBLISERT I MAGASINET STEFANUS 5-2021. Bestill gratis abonnement

Støtt flyktninger fra Nord-Korea

Stefanusalliansens partnere hjelper flyktnionger og dokumenterer deres historier.

Gi en gave

AKTUELT

PROSJEKT