Fra venstre: Saheb Fadaie, Yousef Nadarkhani, Yasser Mossayebzadeh og Mohammad Reza Omidi. Nå skal de sone ti år i fengsel.

Fra venstre: Saheb Fadaie, Yousef Nadarkhani, Yasser Mossayebzadeh og Mohammad Reza Omidi. Nå skal de sone ti år i fengsel.  


Organisasjonen Middle East Concern (MEC) støtter mennesker som diskrimineres eller forfølges for sin kristne tro i Midtøsten og Nord-Afrika. I 2017 gikk MEC inn i 264 enkeltsaker om forfølgelse.

Angripes
58 prosent av sakene handlet om kristne med muslimsk bakgrunn. 35 av sakene var fra Iran. Og dette fortsetter. 2. mai fikk for eksempel fire kristne konvertitter stadfestet dommene fra 2017 om fengsel i ti år. De ble blant annet dømt for å ha forkynt «sionistisk kristendom» og for å ha drevet husmenigheter. Saheb Fadaie, Youcef Nadarkhani, Yasser Mossayebzadeh og Mohammad Reza Omidi har startet soningen. Etter at dommen ble fastholdt i begynnelsen av juni, måtte de etter kort tid melde seg ved fengselsporten i hjembyen Rasht i Mansour Borji.

– Kristne sees som en trussel mot Irans nasjonale sikkerhet, sier James Sim i Middle East Concern. De fengslede mister arbeidet. Også deres ektefeller mister arbeidet. De har ingenting å komme tilbake til etter en dom. De fengsledes hjem brukes som en form for kausjon.

– Dersom kristne velger å forlate landet, og noen ganger oppmuntres av myndighetene til å dra, trenger de ikke møte i retten. Så blir husene konfiskert, sier James Sim.

Middle East Concern har også bedt sine støttespillere be for Mohammadali Yassaghi, medlem av «Church of Iran». 52-åringen er fengslet i Babol-fengslet i Nord-Iran. Han har muslimsk bakgrunn og er blitt tiltalt for «propaganda mot øvrigheten». Det er en vag politisk tiltale som brukes mot de som arresteres for religiøse aktiviteter og andre aktiviteter som de iranske myndighetene misliker, skriver Middle East Concern.

Ikke bare konvertitter

 I 2017 viste det seg at det ikke bare er troende med muslimsk bakgrunn som rammes i Iran. MEC fikk også fire saker fra de små historiske kirkene som har lov til å operere, med gudstjenester for eksempel på armensk.

Shamiram Isavi Krabizeh, assyrisk kristen, ble så i januar dømt til fem års fengsel i Teherans revolusjonsdomstol. Hun ble dømt for å ha truet den nasjonale sikkerheten og regimet ved å organisere små grupper, delta på et seminar utenlands og for å «lære opp kirkeledere og pastorer til å opptre som spioner».

En høring i ankesaken ble holdt 9. mai. Ny høring ventes senere i år.

Familien truer

MEC behandlet i fjor 32 saker fra Jordan. I flertallet av saker var det press mot kristne med muslimsk bakgrunn. I flere tilfeller flyktet disse fra Jordan for å komme unna familiens trusler. De hadde ikke tillit til at myndighetene ville beskytte dem.

– Er det så bare negative nyheter?

– Nei. Kirkene vokser både i Egypt og Algerie og ikke minst i Libanon, særlig blant flyktninger fra Syria. Mennesker som har opplevd overgrepene til både IS og Nusrafronten (Al Qaida) i Syria, blir desillusjonerte. De forlater islam. En del blir kristne, mange blir ikke-religiøse, sier James Sim.

FØRST PUBLISERT I MAGASINET STEFANUS 4-2018. BESTILL ABONNEMENT HER

 

AKTUELT

PROSJEKT