Presset mot kristne i Iran dokumenteres i fersk rapport fra Middle East Concern, CSW, Article 18 og Open Doors.

Presset mot kristne i Iran dokumenteres i fersk rapport fra Middle East Concern, CSW, Article 18 og Open Doors.  


Gjennom 2019 fortsatte bruddene på trosfriheten for iranske kristne og andre religiøse minoriteter, som bahaiene, heter det i 2019-rapporten om brudd på trosfriheten for kristne i Iran, fra fire organisasjoner som kjemper for trosfrihet: Article 18, Middle East Concern, Open Doors og CSW.

Rapporten navngir 25 kristne som ble arrestert i 2019 og 13 kristne som fikk fengselsstraffer mellom fire måneder og fem år, angrivelig for handlinger «mot den nasjonale sikkerheten.» Det pågår kriminalsaker mot en rekke andre kristne uten at de rapporteres, anten fordi ingen våger å varsle under trusler fra myndighetene, eller fordi de involverte ber om anonymitet. 

Minst 17 kristne satt fengslet på slutten av 2019, alle er dømt for påståtte trusler mot nasjonal sikkerhet. Dommene mot 16 andre er utsatt, mens mange andre venter på bestent tid på resultatet av ankesakene.

Seks kristne ble løslatt fra fengsel i 2019 etter å ha sonet ferdig. En av dem, Ebrahim Forouzi, ble sendt rett i inernt eksil i Iran.

Trakasserer familiemedlemmer av kristne i Iran
Rapporten forteller at 2019 var det året der det hemmelige politiet beguynte å trakassere familiemedlemmer av iranske konvertitter som hadde forlatt landet, selv om familiemedlemmene selv ikke var kristne.

Barna av kristne i Iran: Nektet utdanning
Nytt i 2019 var det også at barn av kristne konvertitter ble nektet statlig utdanning.

Anerkjente kirkebygninger forble stengt for kristne som snakker nasjonalspråket farsi/persisk.  Staten beslagla kirkeeiendommer.

Kristne forhørt og overvåket
Kristne i Iran ble utsatt for hatefulle ytringer fra representanter for regimet. De overvåkes og utsettes for trakassering og trusler om rettsforfølgelse.

Kristne ble arrestert, forhørt, presset til å angre eller å forplikte seg til å avstå fra å møte andre kristne eller delta i kristne aktiviteter, heter det i rapporten.

De fleste av de rapporterte bruddene på trosfriheten involverte konvertitter fra islam, men det var også tilfeller der medlemmer av de anerkjente armenske og assyriske kristne minoritetssamfunnene ble fengslet på grunn av religiøse aktiviteter.

Godkjente kristne minoriteter i Iran
Iran har et rikt utvalg av religiøse og etniske grupper med en historisk tilstedeværelse. Imidlertid har den iranske regjeringen siden den islamske revolusjonen i 1979 forsøkt å innføre en homogen iransk identitet med et islamsk trossystem basert på sjia-islam, noe som resulterer i undertrykkelse av minoritetsgrupper, hvis kultur, tradisjoner og religiøs tro blir betraktet som en trussel mot den islamske republikken og dens verdier.

Den første artikkelen i den iranske grunnloven fastslår Iran som et teokrati, med artikkel 12 om sjia-islam som nasjonens offisielle religion. Følgelig må alle iranske lover være avledet fra og være i samsvar med islamsk lov.

Grunnlovens artikkel 13 sier at zoroastriere, jødiske og kristne iranere regnes som de eneste anerkjente religiøse minoritetene. De kan utøve sine religiøse seremonier innenfor lovens rammer. De står fritt til å utøve saker om personlig status og religiøs opplæring og følge sine egne ritualer.

Etniske samfunn som assyriske og armenske kristne regnes som en del av nasjonens historiske arv. Imidlertid har disse minoritetene generelt ikke lov til å holde gudstjenester eller besitte religiøst materiale på persisk, bare på sitt eget etniske morsmål. Farsi/persisk er språket for alle som forutsettes å være muslimer.

Iran på verstinglister
Iran rangerer som det niende vanskeligste landet for å være en kristen på verdensbasis, ifølge Åpne Dørers World Watch List for 2020. USAs kommisjon for internasjonal religionsfrihet (USCIRF) lister opp Iran blant sine ‘Countries of Particular Concern’ for «voldelige» brudd på religionsfriheten.

Til tross for påstandene fra politikere og pro-regjeringsmedier om at kristne i Iran nyter religionsfrihet, og at ingen er fengslet for sin tro, bekrefter uavhengige observatører at Den islamske republikken fortsetter å undertrykke det kristne samfunn, særlig kristne konvertitter og deres ledere.

Hevder kristne i Iran bør drepes
Religiøse og politiske ledere i Iran fortsetter å uttale seg mot kristendommen og hevder at kristne konvertitter, som frafalne fra islam, bør drepes. Iranske etterretningstjenester har samarbeidet med geistlige for å motsette seg konvertering til kristendommen.

Irans viktigste etterretningstjeneste, Ministry of Intelligence of the Islamic Republic of Iran (MOIS), overvåker nøye kristen aktivitet. Sammen med Revolusjonsgarden (IRGC) raidet de flere kristne samlinger i private hjem i 2019. De arresterte de som var til stede og konfiskerte personlig eiendom, for eksempel bibler, mobiltelefoner og datamaskiner.

De arresterte ble utsatt for intensivt og ofte voldelig avhør og møtte siktelser for «handlinger mot nasjonal sikkerhet». Fengselsdommer som ble mottatt av kristne i 2019 varierte fra fire måneder til fem år.

Flere kristne i Iran startet i 2019 soning av fengselsdommer på 10 år og mer etter tidligere dommer.

Folkelige protester
USAs kommisjon for trosfriet, USCIRF, frykter at det iranske regimet skjerper forfølgelsen av og presset mot religiøse minoriteter på grunn av de store folkelige protestene i landet.

 

AKTUELT

PROSJEKT