Kirkeledere i Egypt er kurset i trosfrihet. Nå skal ledere i trossamfunn og politikk i ni land i Asia og Afrika kurses digitalt.

Kirkeledere i Egypt er kurset i trosfrihet. Nå skal ledere i trossamfunn og politikk i ni land i Asia og Afrika kurses digitalt.  


– Vi har brukt mye ressurser på å utvikle kursmateriell som trolig er blant det beste i verden for dem som vil lære om trosfrihet. Det nye prosjektet betyr at vi når enda flere mennesker i enda flere land, i dette tilfellet folk på høyt nivå i politikk og religiøse samfunn, sier Eva Frydenborg, leder av internasjonal avdeling i Stefanusalliansen.

Det digitale undervisningsmateriellet som Stefanusalliansen over år har utviklet sammen et nordisk nettverk for trosfrihet (NORFORB), tas imot med begeistring en rekke steder på kloden.

FNs spesialrapportør for trosfrihet, Ahmed Shaheed, har omtalt det som «et kvantesprang» i undervisningen om trosfrihet. EU har hilst materiellet varmt velkommen.

Sist vinter inngikk Stefanusalliansen en avtale med en partner i Libanon som skal oversette og tilpasse materiellet til arabisk – til bruk i Midtøsten og Nord Afrika.

Kurset – for folk som skal undervise om trosfrihet i sine sammenhenger – er så langt gjennomført av deltagere fra ulike trossamfunn og samfunnslag i mer enn 40 land. 

Eva Frydenborg:

Nå har Stefanusalliansen fått 187 000 pund (cirka 2,2 millioner kroner) fra det britiske utviklingsdepartementet (FCDO) via Church of England. Kurset skal nå parlamentarikere og toppledere i trossamfunn i tre regioner:

• Kenya, Tanzania og Uganda i Øst-Afrika.

• Gambia, Ghana og Sierra Leone i Vest-Afrika.

• Pakistan og Bangladesh i Sør-Asia. Nepal stod også på listen. Men myndighetene der har ikke tillatt kurset, så det er akkurat nå usikkerhet om det blir åtte land eller om et annet land kommer i stedet.

Ressursmateriell på læringsplattformen skal videreutvikles for kursing av politiske og religiøse ledere. En mer dyptpløyende utgave skal utvikles for ledernes rådgivere og andre. 

Avtalen ble til etter en henvendelse fra en sentral rådgiver i Church of England. Han hadde hørt om kvaliteten på materiellet til NORFORB.

– Mottakelsen av kurset må bety at det holder høy kvalitet og at det er laget på en måte som er relevant for mennesker i ulike land og ulike sammenhenger rundt i verden, sier Frydenborg.

Kristine Tveit sier hun er glad for å kunne arbeide i Stefanusalliansen og kjempe for trosfrihet.

Kristine Tveit som er ansatt i Stefanusalliansen som prosjektrådgiver for dette prosjektet ut november neste år, har det siste året vært praktikant i København for FNs høykommissær for flyktninger. Hun har mastergrad i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo, samt en bachelor i musikk, menighet og ledelse fra NLA Høgskolen i Staffeldtsgate i Oslo.

Tveits ønske om å bidra til å styrke minoriteters rettigheter førte henne i 2018 til Bolivia. Der tilbrakte hun seks måneder på feltarbeid blant Quechua-kvinner og forsket på vilkår for deres arbeid og økonomiske liv.

AKTUELT

Et kurs i trosfrihet for kirkeledere er gjennomført i Egypt.

Skryter av kurs i trosfrihet

 Digitale læringsressurser om trosfrihet, utviklet av et nordisk nettverk der Stefanusalliansen er med, får skryt i en fersk evalueringsrapport.

PROSJEKT