Lisa Winther i Stefanusalliansen overrekker Sajid Christopher Paul i Human Friends Organization i Pakistan oppmuntringsbrev fra Stefanusalliansens appellvenner til dødsdømte Asia Bibi. Foto: Johannes Morken

Appellvenn for forfulgte

Du kan protestere overfor myndigheter – og oppmuntre dem som er rettsforfulgt for sin tro. Bli appellvenn.

Bønn for dem som lider

Mennesker som lider for sin tro, sier ofte: «Vi trenger å vite at dere ber for oss og at vi ikke er glemt.» Du kan bli forbønnsvenn.

Vennskapsbarnehager

I «søppelbyen» i Kairo i Egypt hjelper Mama Maggie barn til et liv i verdighet. Din barnehage eller -gruppe kan bidra – og lære.

Fakkeltog for trosfrihet

Fakkeltog for trosfrihet arrangeres en rekke steder i landet hver høst, sammen med Åpne Dører.  Vil du bidra? 

En gave for trosfriheten

Din gave gjør en forskjell. 90 prosent av midlene får vi fra enkeltgivere, grupper og menigheter. 

Engasjer menigheten din

Menigheter kan støtte den lidende kirke og selv lære av dem som forfølges eller diskrimineres for sin tro.

Opplegg for smågrupper

Vil du ha et opplegg i bibelgruppa eller husfellesskapet for å lære om de forfulgte?