Fakkeltog Oslo 2018. For forfulgte.

Fakkeltog i Oslo høsten 2018.

Send protest for forfulgte

Du kan sende appell til et lands myndigheter eller oppmuntre dem som er rettsforfulgt for sin tro. Bli Appellvenn.

Be for dem som lider

Mennesker som lider for sin tro, sier ofte: «Vi trenger å vite at dere ber for oss og at vi ikke er glemt.» Bli forbønnsvenn.

La barn hjelpe – og lære

Vennskapsbarnehager: I «søppelbyen» i Kairo får tusenvis av barn hjelp til et mer verdig liv. Barnehager og barnegrupper kan hjelpe og lære.

Fakkeltog for trosfrihet

Fakkeltog for dem som lider for sin tro arrangeres en rekke steder i landet hver høst  Vil du bidra? 

En gave for trosfriheten

Din gave gjør en forskjell for dem som lider for sin tro. Storparten av midlene får vi fra enkeltgivere, grupper og menigheter. 

Få med menigheten din

Menigheter kan støtte den lidende kirke og selv lære av dem som forfølges eller diskrimineres for sin tro.

Opplegg for smågrupper

Vil du ha et opplegg i bibelgruppa eller husfellesskapet for å lære om de forfulgte?