Ekstremisme-anklager og fengselsdom for Jehovas Vitner

To menn frå Krim-halvøya sit fengsla i Russland etter anklager om ekstremisme. Dei tilhøyrer Jehovas Vitner, eit trussamfunn som har møtt mykje forfølging i Russland dei siste åra.

Sergei Filatov (over) og Artyom Gerasimov. Foto: Jehovah's Witnesses

Sergei Filatov (over) og Artyom Gerasimov. Foto: Jehovah's Witnesses

5. mars 2020 vart Sergei Filatov dømd til seks års fengsel i ein arbeidsleir og fem år med andre restriksjonar, mellom anna for å ha diskutert religiøse tema og bedt saman med vener og familie. Firebarnsfaren vart dømd for å ha deltatt i verksemda til Jehovas Vitner, som er ein bannlyst organisasjon i Russland. Artyom Gerasimov vart òg dømd til seks års fengsel for å ha møtt med andre for å diskutere Bibelen. Gerasimov insisterer på at han er uskuldig og har ikkje vore involvert i den lokale Jehovas Vitner-organisasjonen sidan 2017. Begge vart overført frå Krim-halvøya til Russland og må sone dommen i eit fengsel som bryt med FNs minimumskrav for behandling av fengselsfangar.  

Høgsteretten i Russland bannlyste Jehovas Vitner i 2017 og kalla organisasjonens verksemd for ekstremisme. Staten har overtatt alle organisasjonens eigedelar og selt dei. Organisasjonen er eit av dei mest forfølgde trussamfunna i Russland i dag. Medlemmene har vore under eit enormt press dei siste åra. Mange vert tiltalt og fengsla for å praktisere religionen, russisk politi bryt seg inn og plyndrar heimar, og fleire av medlemmene bekreftar å ha blitt torturert på ulike måtar.  

I 2014 okkuperte Russland Krim-halvøya, og innførte ei lov for å forhindre ekstremisme. Den russiske grunnlova seier at alle skal ha rett til religions- og trusfridom, men fordi definisjonen av ekstremisme er relativt vag, har myndigheitene fått mykje rom til å forfølgje ulike trussamfunn og stemple dei som ekstreme. 

Filatov og Gerasimov har med rette kun praktisert trus- og religionsfridomen, men er stempla som ekstremistar. Dersom dei ikkje får rettferdig behandling står dei i fare for å måtte tilbringe dei neste seks åra i fengsel som samvitsfangar, vekke frå familien.  

Bli med og send appell til dei russiske myndigheitene for å krevje rettferdig behandling og frikjenning av Filatov og Gerasimov, og at den systematiske forfølginga av Jehovas Vitner i Russland stoppar. 

Slik gjør du:
Last ned appellbrevet i PDF.
Skriv ut og send appellbrevet til:
Ambassador H.E. Mr Teymuraz Ramishvili 
Embassy of the Russian Federation in Norway 
PO Box 4025 AMB 
0244 Oslo 
(Porto kr. 18,-)
Norsk oversettelse av appellbrevet finnes også i PDF.

Bli SMS-appellvenn:
send APPELL START til 2377
Du får ca. 10 appeller i året (hver koster 20 kroner). Når du svarer, lager vi et appellbrev som sendes det aktuelle lands myndigheter.
For å bli appellvenn med BREV eller E-POST, fyll ut skjemaet nedenfor.
Les vår personvernerklæring

JA, jeg vil bli appellvenn!

Protester mot urett!

Som appellvenn kan du gjøre en forskjell for dem som lider for sin tro.

Brudd på trosfrihet og andre menneskerettigheter skjer oftest der ingen følger med. Enkle brev fra hele verden viser at noen vet. Brev utfordrer myndigheter. Brev kan få trosfrihetsfanger løslatt – og  oppmuntrer den som lider.

Bli en av Stefanusalliansens flere tusen appellvenner. Våre appeller foregår i samarbeid med internasjonale partnere.

Sendingene du mottar inneholder:

  • Grundig beskrivelse av aktuell sak.
  • Brev, som regel på engelsk. Som oftest er brevet til en øvrighetsperson, som en ambassadør. Iblant sendes brevet direkte til en forfulgt kristen, som oppmuntring og støtte.
  • Du skriver ut appellen eller oppmuntringsbrevet og sender det til oppgitt adresse. (Er du SMS-venn, svarer du på SMS.)

Avmelding fra appelltjenesten:

SMS: Send APPELL STOPP til 2377

E-post: Send til post@stefanus.no med navn og adresse, skriv "Avmelding appelltjenesten" i emnefeltet

Les vår personvernerklæring