Kristne under press i Algerie

Den kristne firebarnsfaren Hamid Soudad er dømd til fem års fengsel for blasfemi. Forfølginga av kristne i Algerie aukar; dette i form av blasfemilover og systematisk nedstenging av kyrkjer.

Foto: World Watch Monitor

Foto: World Watch Monitor

20. januar 2020 vart Hamid Soudad frå Oran i Algerie arrestert fordi han delte ein karikatur av profeten Muhammed på sosiale medier. Den kristne 42-åringen som er gift og har fire barn vart dømd til den strengeste straffa for blasfemianklagar i landet – fem år i fengsel. Det har óg vore liknande tilfelle av andre som er dømde for blasfemi, inkludert to kristne konvertittar frå regionen Kabylie.  

I tillegg har det vore ei bølgje av nedstenging av kyrkjer i Algerie dei siste åra (sjå tidlegare appellar på www.stefanus.no). 13 protestantiske kyrkjer er nedstengd sidan 2017, og sju nye kyrkjer har blitt beordra å stenge. Algeriske myndigheiter har innført påbud om at alle ikkje-muslimske trossamfunn må ha offentleg løyve for å halde gudshus opne og samlast til gudstenester. Paraplyorganisasjonen til dei protestantiske kyrkjene i Algerie, EPA, har gong på gong søkt til myndigheitene om godkjenning, men saka deira er framleis ikkje behandla. I praksis gjer dette at alle kristne samlingar og bruk av kyrkjene vert rekna som ulovleg. 

Fengselsstraffa til Hamid Soudad er eit grovt brot på trusfridomen som algeriske myndigheiter ifølgje grunnlova garanterer sine innbyggjarar. Angjeveleg er 99% av befolkninga i Algerie muslimar og landet har eit lovverk som vernar hovudreligionen mot fornærmingar, noko som både strider mot grunnlova og internasjonale konvensjonar som landet har underteikna.  

Bli med og send appell for å kreve at Hamid Soudad og dei andre som er fengsla under blasfemilovene vert sett fri straks, at den systematiske nedstenginga av kyrkjer stansar, og at EPA vert godkjent som lovlig trussamfunn av myndigheitene.

Kjelde: Middle East Concern

Slik gjør du:
Last ned appellbrevet i PDF.
Skriv ut og send appellbrevet til:
Ambassador H.E. Mr Ali Hafrad  
Embassy of the People’s Democratic Republic of Algeria 
Sigurd Syrs gate 2 
0273 Oslo 
(Porto kr. 18,-)
Norsk oversettelse av appellbrevet finnes også i PDF.

Bli SMS-appellvenn:
send APPELL START til 2377
Du får ca. 10 appeller i året (hver koster 20 kroner). Når du svarer, lager vi et appellbrev som sendes det aktuelle lands myndigheter.
For å bli appellvenn med BREV eller E-POST, fyll ut skjemaet nedenfor.
Les vår personvernerklæring

JA, jeg vil bli appellvenn!

Protester mot urett!

Som appellvenn kan du gjøre en forskjell for dem som lider for sin tro.

Brudd på trosfrihet og andre menneskerettigheter skjer oftest der ingen følger med. Enkle brev fra hele verden viser at noen vet. Brev utfordrer myndigheter. Brev kan få trosfrihetsfanger løslatt – og  oppmuntrer den som lider.

Bli en av Stefanusalliansens flere tusen appellvenner. Våre appeller foregår i samarbeid med internasjonale partnere.

Sendingene du mottar inneholder:

  • Grundig beskrivelse av aktuell sak.
  • Brev, som regel på engelsk. Som oftest er brevet til en øvrighetsperson, som en ambassadør. Iblant sendes brevet direkte til en forfulgt kristen, som oppmuntring og støtte.
  • Du skriver ut appellen eller oppmuntringsbrevet og sender det til oppgitt adresse. (Er du SMS-venn, svarer du på SMS.)

Avmelding fra appelltjenesten:

SMS: Send APPELL STOPP til 2377

E-post: Send til post@stefanus.no med navn og adresse, skriv "Avmelding appelltjenesten" i emnefeltet

Les vår personvernerklæring