Mexico: Kastet ut fra landsbyen for sin tro

Meksikanske myndigheter har kastet ut flere religiøse minoriteter fra landsbyen sin fordi de nekter å bli katolikker.

Kristne fra huichol-folket i Tuxpan de Bolaños. Foto: Cynthia Chinchia

Kristne fra huichol-folket i Tuxpan de Bolaños. Foto: Cynthia Chinchia

I desember ble 42 medlemmer av Jehovas vitner og 22 baptister hentet ut fra hjemmene sine med makt og transportert ut av byen Tuxpan de Bolaños. Tilsvarende ble 20 baptistiske familier utvist i januar 2016. Bakgrunnen for disse utvisningene er et vedtak fra landsbyrådet i desember 2015 om at protestanter vil bli utvist fra landsbyen hvis de ikke konverterer. Utvisningene er et virkemiddel for å presse andre trosgrupper til å konvertere til katolisismen, som er den dominerende troen i landsbyen.

Ulike trossamfunn opplever tilsvarende forsøk på å tvinge dem til å konvertere til katolisismen i en rekke stater i Mexico. Som oftest forsøker lokale myndigheter å tvinge religiøse minoriteter til å konvertere ved å nekte dem offentlige tjenester. Personer som ikke vil konvertere kan oppleve at vann og strøm blir kuttet, at barna deres ikke får å på offentlige skoler eller at de blir utvist fra lokalsamfunnet.

Selv om meksikansk lovgivning beskytter retten til fritt å velge og utøve sin tro, griper sentrale myndigheter sjeldent inn overfor slike overgrep i lokalsamfunnene. Vi trenger derfor å minne meksikanske myndigheter på sitt ansvar for å beskytte trosminoriteter i landet og sørge for at myndighetene følger opp sine forpliktelser, også i lokalsamfunnene.

Send appellbrevet til den meksikanske ambassaden i Norge for å kreve at de utviste i Tuxpan de Bolaños får hjemmene sine tilbake og at lokale myndigheter respekterer og beskytter deres rett til å velge og utøve sin tro.

Oppdatering på tidligere appellsaker:

#8-2017

Iran: Den assyriske pastoren Victor Bet Tamraz og to kristne konvertitter, Amin Nader Afshari og Hadi Asgari har anket fengselsstraffer på 10 og 15 år. Dato for rettshøringen var 4. februar, men høringen er utsatt uten ny dato. Amin og Hadi har vært under sterkt press for å konvertere tilbake til islam, men de holder fast ved troen. Pastor Victors kone Shamiram er dømt til fem års fengsel. Også hun anker dommen og venter på ny høring i retten.

#1-2018

Sudan: Myndighetene jevnet en presbyteriansk kirke med jorden 11. februar. Flere kirker står i fare for å bli revet.
 

 

Slik gjør du:

Last ned appellbrevet i PDF
Skriv ut og send appellbrevet til:

Ambassador Jorge Castro Valle Kuehne
The Mexican Embassy
PO Box 4080 AMB
0244 Oslo

(Porto kr. 14,-)

For norsk oversettelse av appellbrevet, klikk her: PDF

Bli SMS-appellvenn:
send APPELL START til 2377
Du får ca. 10 appeller i året (hver koster 20 kroner). Når du svarer, lager vi et appellbrev som sendes det aktuelle lands myndigheter.
For å bli appellvenn med BREV eller E-POST, fyll ut skjemaet nedenfor.
Les vår personvernerklæring

JA, jeg vil bli appellvenn!

Protester mot urett!

Som appellvenn kan du gjøre en forskjell for dem som lider for sin tro.

Brudd på trosfrihet og andre menneskerettigheter skjer oftest der ingen følger med. Enkle brev fra hele verden viser at noen vet. Brev utfordrer myndigheter. Brev kan få trosfrihetsfanger løslatt – og  oppmuntrer den som lider.

Bli en av Stefanusalliansens flere tusen appellvenner. Våre appeller foregår i samarbeid med internasjonale partnere.

Sendingene du mottar inneholder:

  • Grundig beskrivelse av aktuell sak.
  • Brev, som regel på engelsk. Som oftest er brevet til en øvrighetsperson, som en ambassadør. Iblant sendes brevet direkte til en forfulgt kristen, som oppmuntring og støtte.
  • Du skriver ut appellen eller oppmuntringsbrevet og sender det til oppgitt adresse. (Er du SMS-venn, svarer du på SMS.)

Avmelding fra appelltjenesten:

SMS: Send APPELL STOPP til 2377

E-post: Send til post@stefanus.no med navn og adresse, skriv "Avmelding appelltjenesten" i emnefeltet

Les vår personvernerklæring