Nye arrestasjoner av konvertitter

Presset øker på tidligere muslimer som har blitt kristne. Hvis ingen protesterer, vil myndighetene trolig øke trakasseringen av konvertitter.

Iranske myndigheter fortsetter arrestasjonsbølgen av kristne som startet før jul. I januar og februar arresterte myndighetene ni menn fra kirkesamfunnet «Church of Iran» i byen Rasht. Tre av disse ledet menigheten der Youcef Nadarkhani var pastor. Nadarkhani ble dømt til døden i 2010, men dommen ble senere omgjort. Han soner nå en ny fengselsstraff på 10 år. Den nye pastoren i menigheten, Abdolreza Ali Haghnejad, ble arrestert 10. februar. Flere av de ni har blitt løslatt, men alle venter på rettssak.

Myndighetene har gradvis trappet opp forfølgelsen av konvertitter – muslimer som er blitt Kristus-troende – etter hvert som antallet har økt. Ifølge organisasjonen Artikkel 18 forsøker myndighetene å nøytralisere husmenighetsbevegelsen med muslimer som blir kristne, fordi den oppfattes som en trussel mot Irans nasjonale sikkerhet. Etter 2005 begynte myndighetene også å arrestere vanlige medlemmer, ikke bare ledere. Dette er en bevisst strategi myndighetene bruker for å skape frykt i husmenighetene om at medlemmene kan bli oppdaget og arrestert. I 2013 ble en Assemblies of God-menighet, en stor pinsekirke i Teheran, stengt. Da var 80% av menigheten konvertitter og gudstjenestene ble holdt på farsi. I 2017 økte så straffenivået for de dømte fra 5-6 års fengsel til 10-15 år. For tiden soner minst 12 konvertitter lange fengselsstraffer eller venter på sine endelige dommer.

Hvis ingen protesterer, vil myndighetene trolig øke trakasseringen av konvertitter. Send appell til den iranske ambassaden for å be om at de arresterte konvertittene settes fri og at iranske myndigheter vil respektere religiøse minoriteters rett til å utøve sin tro. Merk at språket i appellen er tilpasset iransk kultur etter råd fra vår lokale partner.

Takk for at du er med!

Slik gjør du:

Last ned appellbrevet i PDF.
Skriv ut og send appellbrevet til:

Ambassador Mohammad Hassan Habibollahzadeh
The Embassy of the Islamic Republic of Iran
Drammensveien 88E
0271 Oslo

(Porto kr. 16,-)

Norsk oversettelse av appellbrevet finnes også i PDF.

Bli SMS-appellvenn:
send APPELL START til 2377
Du får ca. 10 appeller i året (hver koster 20 kroner). Når du svarer, lager vi et appellbrev som sendes det aktuelle lands myndigheter.
For å bli appellvenn med BREV eller E-POST, fyll ut skjemaet nedenfor.
Les vår personvernerklæring

JA, jeg vil bli appellvenn!

Protester mot urett!

Som appellvenn kan du gjøre en forskjell for dem som lider for sin tro.

Brudd på trosfrihet og andre menneskerettigheter skjer oftest der ingen følger med. Enkle brev fra hele verden viser at noen vet. Brev utfordrer myndigheter. Brev kan få trosfrihetsfanger løslatt – og  oppmuntrer den som lider.

Bli en av Stefanusalliansens flere tusen appellvenner. Våre appeller foregår i samarbeid med internasjonale partnere.

Sendingene du mottar inneholder:

  • Grundig beskrivelse av aktuell sak.
  • Brev, som regel på engelsk. Som oftest er brevet til en øvrighetsperson, som en ambassadør. Iblant sendes brevet direkte til en forfulgt kristen, som oppmuntring og støtte.
  • Du skriver ut appellen eller oppmuntringsbrevet og sender det til oppgitt adresse. (Er du SMS-venn, svarer du på SMS.)

Avmelding fra appelltjenesten:

SMS: Send APPELL STOPP til 2377

E-post: Send til post@stefanus.no med navn og adresse, skriv "Avmelding appelltjenesten" i emnefeltet

Les vår personvernerklæring