Be for arresterte kirkeledere i Sudan

Kirkelederne nekter statlig kontroll av kirkesamfunn.

Til sammen 13 ledere i et kirkesamfunn er blitt arrestert tre ganger i høst fordi de har nektet å overlate styringen av kirkesamfunnet til myndighetene.

Lederne i «The Sudanese Church of Christ» (SCOC) ble midlertidig arrestert og forhørt i august, september og oktober. De ble arrestert fordi de nektet å overlate ledelsen av kirkesamfunnet til en komite myndighetene har oppnevnt. Komiteen er ulovlig opprettet, men myndighetene vil at den skal representere SCOC og ta avgjørelser på deres vegne. Komiteen har tatt avgjørelser stikk i strid mot SCOCs ønsker, blant annet at de skulle overgi sitt hovedkontor til myndighetene.

I løpet av de siste årene har myndighetene konfiskert eller ødelagt kirker og eiendommer som tilhører kristne organisasjoner. Ulovlig oppnevnte komiteer er et middel for å oppnå dette. Et presbyteriansk kirkesamfunn har opplevd at en slik komite har solgt unna kirkesamfunnets eiendommer mot deres egen vilje. Det er også et stående vedtak på at 25 sudanske kirker skal ødelegges.

I mai i år tok SCOC til det uvanlige skritt å publisere et åpent brev til myndighetene i sosiale media, hvor de protesterte mot den systematiske krenkelsen av religionsfriheten for kristne. Dette i et land hvor presidenten, Omar al-Bashir, har erklært at han vil gjøre Sudan til en rent muslimsk stat. I brevet protesterer SCOC mot ødeleggelse av kirker, konfiskering av kirkelige eiendommer, bygningsnekt for nye kirker og at kristne ledere ilegges reiserestriksjoner. EUs spesialutsending for tros- og religionsfrihet har også skrevet et lignende protestbrev til sudanske myndigheter etter sitt besøk i landet i mai.

(Foto: Felleskristelig bønnesamling i Khartoum, Sudan. Morning Star News)

- Be for lederne i Sudanese Church of Christ
- Be om at SCOC skal få beholde sine eiendommer og styre sine saker selv
- Be om at andre kirkesamfunn skal drive sin virksomhet uten innblanding fra myndighetene
- Be om en slutt på ødeleggelser av kirker og konfiskering av kirkenes eiendommer
- Be om internasjonale protester mot bruddene på religionsfriheten i Sudan

Med vennlig hilsen
Øystein Rauan
Leder av forbønnstjenesten

JA, jeg vil bli forbønnsvenn!

Undertrykte og rettsforfulgte kristne sier ofte: «Vi trenger å vite at dere ber for oss – at vi ikke er glemt av verden omkring oss.»

Bli forbønnsvenn – be for mennesker, myndigheter, land og prosjekter!

• E-post. Kortfattet ukentlig e-post med aktuelle forbønnsemner. (Også på våre nettsider.) 

• Magasinet Stefanus – syv ganger i året. Et forbønnsbrev med bønneemner for hver uke. Kan enkelt nappes ut. Bruk påmeldingsskjemaet ovenfor.

Les vår personvernerklæring