Be for Eritrea og Cuba

Be for kvinner som undertrykkes

Foto: Fra fakkeltoget i Oslo i 2019

Foto: Fra fakkeltoget i Oslo i 2019

Nylig markerte vi kvinnedagen. Kvinner blir forfulgt for sin tro på helt andre måter enn menn. I situasjoner hvor menn blir omtalt som martyrer, blir kvinner ofte påført skam. Stefanusalliansen har laget et hefte som omtaler tematikken, som du kan lese her.

Stefanusalliansen ønsker å stå sammen med kvinner som blir forfulgt. Asia Bibi er et navn som kan løftes frem i den forbindelsen. Hun fikk dødsdommen for blasfemi og satt over åtte år i fengsel før hun ble frifunnet. Stefanusalliansen har bidratt inn i den krevende situasjonen, gjennom et samarbeid med Human Friends Organisation. Les mer.

Alle skal bli møtt med likeverd, uavhengig av kjønn og hvilken religion man tilhører. La meg peke på to hendelser som har gjort inntrykk på meg, og som jeg vil at du skal ta med deg i dine bønner:

Eritrea
Før jul ble minst åtte kristne kvinner arrestert i henholdsvis Asmara og Dekemhare. I skrivende stund er det utbredt sult, blant annet i Asmara. Folk blir forhindret fra å åpne butikker, drive jordbruk eller levere mat til slektninger – på grunn av nedstengninger og restriksjoner under pandemien. Les mer.

Cuba
Yusdeylin Mercedes Olivera Nuñez er en muslimsk kvinne som lider av en alvorlig sykdom.  Den cubanske regjeringen har nektet henne retten til å skaffe livreddende behandling i USA. Antagelig fordi hun er medlem i en uregistrert religiøs forening. Les mer.

La oss be:

  • Be om at Yusdeylin Mercedes Olivera Nuñez skal få den behandlingen hun trenger, og at hennes trostilhørighet ikke skal stå i veien for å få hjelp.

  • Be om at de åtte kvinnene i Eritrea skal løslates.

  • Be om at kvinner som står opp for tros- og menneskerettigheter skal få styrke.

Vennlig hilsen
Stefanusalliansen
Daniel Hop-Hansen

JA, jeg vil bli forbønnsvenn!

Undertrykte og rettsforfulgte kristne sier ofte: «Vi trenger å vite at dere ber for oss – at vi ikke er glemt av verden omkring oss.»

Bli forbønnsvenn – be for mennesker, myndigheter, land og prosjekter!

• E-post. Kortfattet ukentlig e-post med aktuelle forbønnsemner. (Også på våre nettsider.) 

• Magasinet Stefanus – syv ganger i året. Et forbønnsbrev med bønneemner for hver uke. Kan enkelt nappes ut. Bruk påmeldingsskjemaet ovenfor.

Les vår personvernerklæring