Be for Jemen

Be for landet, folket og kristne som har tatt imot evangeliet.

Illustrasjonsfoto fra Jemen: Stefanusalliansen

Illustrasjonsfoto fra Jemen: Stefanusalliansen

De rettferdige får sin hjelp fra Herren, han er deres vern i trengselens tider. Herren hjelper dem og berger dem. Han berger dem fra de urettferdige og frelser dem, for de søker tilflukt hos ham. Salme 37:39-40

Jemen

Denne uken ber vi for Jemen, for landet og folket. Her finnes det grupper som har kommet til tro på Jesus. De, i likhet med de fleste andre, lever i konstant prøvelse i et land som er hjemsøkt av krig og naturkatastrofer. Over ni tusen jemenitter har blitt drept, femti tusen er skadet. Tre millioner er drevet på flukt, og helsevesenet har kollapset, så under halvparten av folket får helsehjelp. Listen på katastrofer og ulykker som har blitt rammet dette folket kan gjøres mye lenger. FN sier at Jemen er den største humanitære krisen i verden i dag. Bli med og be om rettferdighet og helbredelse over land og folk.

Kristne i landflyktighet

Stefanusalliansen vil være sammen for de forfulgte. Noen av dem kjenner vi og har nær kontakt med. Denne uken vil vi særlig løfte frem Ibrahim og familien hans. Dette er ikke hans egentlige navn, for det er for farlig for ham å stå frem.

Ibrahim er fra Jemen, men dro ut av landet for å finne arbeid. Han fant ikke bare arbeid, men også evangeliet. Han kunne ikke vende tilbake, for det ville være for farlig for ham. Han kunne heller ikke fortelle om sin nye tro til kona eller barna, for da ville han aldri se dem igjen. Konas familie ville ha tatt henne og barna bort fra ham. Derfor måtte han få dem ut før han kunne fortelle om de store endringene i livet sitt. Heldigvis aksepterte kona og barna hans nye tro og kom etter hvert også til tro på evangeliet, og de er nå sammen i et land i Sørøst-Asia. Du kan lese hans vitnesbyrd her.

Mange fra Jemen har flyttet til andre land for å få arbeid og bedre kår, også til landet hvor Ibrahim og familien nå oppholder seg. Utfordringen er at mange av disse er fiendtlig innstilt til familiens trosvalg og vil betrakte dem som forrædere om det skulle bli kjent at de har kommet til tro på Jesus. Derfor må familien være svært forsiktig med hvem de omgås. Dette gjør ensomheten ekstra belastende og følbar.

Vi mottok nettopp en melding fra Ibrahim. Han sier:

Jeg og familien min har vært syke på grunn av koronaviruset i to uker nå. Vi har mistet smak- og luktesans, men Gud er nådig og vi er på bedringens vei. Her vi bor er samfunnet stengt ned som en følge av epidemien. Selvsagt er vi påvirket av dette, jeg kan ikke gå ut av huset og finne arbeid. Likevel, jeg tror at Gud alltid sørger for oss. Ja, jeg sier til Herren: "Min tilflukt og min borg, min Gud som jeg setter min lit til!" (Sal. 91,2)
Jeg har fått visum, men kona og barna mine venter fortsatt. Be for oss.

Takk Gud for:

  • Ibrahim og familien hans, at de har holdt fast ved troen og at Gud har bevart dem gjennom alle vansker.
  • De mange Jesus-troende i Jemen som holder ut og holder fast på evangeliet til tross for store prøvelser

Be:

  • For Ibrahim og hans familie at Gud skal beskytte dem og at de skal vokse i nåde og kjennskap til Gud
  • At Gud bringer fred og forsoning til Jemens folk
  • At FN og den Saudi ledende koalisjonen skal åpne havnene slik at mat, medisiner og humanitær hjelp kan nå frem
  • At kristne brødre og søstre vil bli styrket i troen på Jesus og frimodige vitner for evangeliet
  • Be også for vår medarbeider i Dubai som er syk, at Gud helbreder ham og reiser ham opp

JA, jeg vil bli forbønnsvenn!

Undertrykte og rettsforfulgte kristne sier ofte: «Vi trenger å vite at dere ber for oss – at vi ikke er glemt av verden omkring oss.»

Bli forbønnsvenn – be for mennesker, myndigheter, land og prosjekter!

• E-post. Kortfattet ukentlig e-post med aktuelle forbønnsemner. (Også på våre nettsider.) 

• Magasinet Stefanus – syv ganger i året. Et forbønnsbrev med bønneemner for hver uke. Kan enkelt nappes ut. Bruk påmeldingsskjemaet ovenfor.

Les vår personvernerklæring