Be for kinesisk pastor!

Pastor Zhang Shaojie (52) tortureres.

Pastor Zhang Shaojie

Pastor Zhang Shaojie

Pastor Zhang har sonet nesten 4 år av en 12 års fengselsstraff. Han ble arrestert i 2013 etter at menigheten hans kom i en eiendomstvist med lokale myndigheter i Nanle fylke i Henan-provinsen. Zhang ledet da en gruppe kristne som reiste til Beijing for å levere inn en protest i saken. I forbindelse med dette ble han arrestert, anklaget for svindel og for å ha forstyrret offentlig orden. Flere mener at den egentlige grunnen til at han ble arrestert er at Pastor Zhang tidligere har forsvart rettighetene til sårbare grupper overfor myndighetene.

Pastor Zhang har nylig anket fengselsstraffen. Det var etter dette han ble utsatt for tortur. Ifølge søsteren hans, Esther Zhang, har myndighetene sagt at de ikke vil behandle anken før han erklærer seg skyldig. Hun sier også at mottok fengselsledelsen instrukser om å sette i gang «streng overvåking» av ham, som innebærer at han stadig blir nektet søvn, inntil 24 timer av gangen, og han blir sulteforet med hensikt. En annen søster, Zhang Cuijuan, har besøkt ham i fengselet og sier at han er i en forferdelig situasjon. Øynene hans er såre fordi han ikke får sove, og han er deprimert.

Pastor Zhang får bare treffe familien en halv time hver måned. De blir da overvåket av fengselsledelsen, som forbyr pastor Zhang å si noe om hva som foregår i fengselet, og familien får ikke si noe om hva som skjer med ham. Likevel har søsteren Esther Zhang, som bor i USA, gått ut med denne informasjonen. Hun håper dette vil øke bevisstheten om farens situasjon og legge press på Kina for å løslate ham.

Stefanusalliansens appellvenner sendte appell for pastor Zhang i mars 2014.

- Be om beskyttelse for pastor Zhang Shaoije
- Be om en snarlig stans i torturen
- Be om at anken hans skal bli behandlet i rettssystemet, uten trusler og terror
- Be om løslatelse
- Be for familien hans
- Be for alle i Kina som sitter i fengsel for sin tro eller overbevisning

JA, jeg vil bli forbønnsvenn!

Undertrykte og rettsforfulgte kristne sier ofte: «Vi trenger å vite at dere ber for oss – at vi ikke er glemt av verden omkring oss.»

Bli forbønnsvenn – be for mennesker, myndigheter, land og prosjekter!

• E-post. Kortfattet ukentlig e-post med aktuelle forbønnsemner. (Også på våre nettsider.) 

• Magasinet Stefanus – syv ganger i året. Et forbønnsbrev med bønneemner for hver uke. Kan enkelt nappes ut. Bruk påmeldingsskjemaet ovenfor.

Les vår personvernerklæring