Be for pakistanske flyktninger

Situasjonen er fortvilet for 400 kristne pakistanske familier som har flyktet til Thailand.

Pakistansk nasjonaldagsfeiring. Foto: Wikimedia

Pakistansk nasjonaldagsfeiring. Foto: Wikimedia

I 2009 flyktet over 10 000 kristne pakistanere til Thailand, etter et massivt angrep på kristne i byen Gojra. I Thailand har de søkt FN om flyktningstatus, men ifølge de pakistanske kristne selv har bare fem prosent av dem fått innvilget flyktningstatus. Thailand har ikke undertegnet FNs flyktningkonvensjon, noe som gjør at de pakistanske flyktningene lever uten beskyttelse.

De pakistanske flyktningene lever under forferdelige forhold i Thailand. Der er de statsløse, og på grunn av myndighetenes tiltak mot dem er det nå bare rundt 400 kristne pakistanske familier igjen. Rundt 380 personer er blitt arrestert og befinner seg i interneringsleirer, hvor det er over 100 personer i hver celle. Myndighetene har arrestert menn, kvinner og barn, som får minimalt med mat, og sykdom florerer. Noen har dødd i disse interneringsleirene.

Kristne pakistanere i Thailand lever i skjul i frykt for å bli oppdaget og arrestert. Mange familier lever i ettroms leiligheter og må holde seg inne det meste av tiden. Forholdene for flyktningene ble verre da Pakistans menneskerettighetsminister besøkte Thailand og sa at pakistanske kristne ikke lider i hjemlandet.

Et kristent parlamentsmedlem har nå skrevet et brev til statsminister Imran Khan og bedt ham om hjelp slik at de som ønsker det og mangler penger, kan reise tilbake til Pakistan.

- Be om beskyttelse for de pakistanske flyktningene
- Be om en human behandling fra thailandske myndigheter
- Be for flyktningenes fysiske og psykiske helse
- Be om at søknadene om flyktningstatus skal innvilges, og at de som ønsker det, kan reise tilbake til Pakistan

Med vennlig hilsen
Øystein Rauan
Leder av forbønnstjenesten

JA, jeg vil bli forbønnsvenn!

Undertrykte og rettsforfulgte kristne sier ofte: «Vi trenger å vite at dere ber for oss – at vi ikke er glemt av verden omkring oss.»

Bli forbønnsvenn – be for mennesker, myndigheter, land og prosjekter!

• E-post. Kortfattet ukentlig e-post med aktuelle forbønnsemner. (Også på våre nettsider.) 

• Magasinet Stefanus – syv ganger i året. Et forbønnsbrev med bønneemner for hver uke. Kan enkelt nappes ut. Bruk påmeldingsskjemaet ovenfor.

Les vår personvernerklæring