Be for Tyrkia

Ramazan Arkan har både gode og dårlige nyheter fra Antalya.

Foto: Bilde av Ramazan Arkan (stefanus.no)

Foto: Bilde av Ramazan Arkan (stefanus.no)

Er mitt hjerte fullt av urolige tanker, blir din trøst til glede for meg. 
Salmenes bok 94:19

I sommer nådde nyheten oss om at det var en rekke skogbranner i Tyrkia. I en slik situasjon er det naturlig å bli urolig. I krisetider kan vi rope til Gud og finne trøst hos ham. Ramazan Arkan som er pastor i Antalya Evangeliske Kirke, forteller at ingen av menighetens medlemmer har omkommet i brannene, men flere av dem har engasjert seg i hjelpearbeidet. Skogbrannene har ødelagt hus og hoteller, og flere menneskeliv er gått tapt. 

Ramazan har også gode nyheter å fortelle, for i sommer døpte de elleve mennesker. Alle hadde først fått grundig undervisning. Under pandemien har de brukt digitale hjelpemidler, og til sammen har dåpskandidatene vært med på 16 leksjoner om den kristne tro og lære. 

Kristne i Tyrkia lever under et konstant press. Over 99 prosent av befolkningen er muslimer, og ifølge tyrkisk tankegang er det å være tyrker ensbetydende med å være muslim. Kristendom ses på som en vestlig religion, noe som ikke har med det tyrkiske å gjøre. For den jevne tyrker er det utenkelig at man kan være en god tyrker og kristen samtidig.

La oss be:

  • Takk for at ingen fra menigheten i Antalya har mistet livet i brannene, og be for de som er blitt berørt av brannen. 
  • Be om at Gud skal gi visdom til kristne i Tyrkia, og at dører skal åpne seg for evangeliet. 
  • Be for dåpskandidatene, at de skal fortsette å vokse i troen. 
  • Be for de som blir forfulgt for sin tro. 

Vennlig hilsen
Stefanusalliansen
Daniel Hop-Hansen

                                                

JA, jeg vil bli forbønnsvenn!

Undertrykte og rettsforfulgte kristne sier ofte: «Vi trenger å vite at dere ber for oss – at vi ikke er glemt av verden omkring oss.»

Bli forbønnsvenn – be for mennesker, myndigheter, land og prosjekter!

• E-post. Kortfattet ukentlig e-post med aktuelle forbønnsemner. (Også på våre nettsider.) 

• Magasinet Stefanus – syv ganger i året. Et forbønnsbrev med bønneemner for hver uke. Kan enkelt nappes ut. Bruk påmeldingsskjemaet ovenfor.

Les vår personvernerklæring