Be for tyrkiske kristne

Tyrkiske kristne er presset, men ikke knekket

Illustrasjonsfoto: Dåp i Antalya evangeliske kirke, 2012

Illustrasjonsfoto: Dåp i Antalya evangeliske kirke, 2012

Kristne i Tyrkia lever under et konstant press. Over 99 prosent av befolkningen er muslimer, og ifølge tyrkisk tankegang er det å være tyrker ensbetydende med å være muslim. Kristendom ses på som en vestlig religion, noe som ikke har med det tyrkiske å gjøre. For den jevne tyrker er det utenkelig at man kan være en god tyrker og kristen samtidig.

Som en følge av at kristendommen betraktes som en vestlig religion, blir kristne sett på som agenter for Vesten og USA. I det tyrkiske samfunnet er det en omfattende hatretorikk og falske rykter mot kristne, noe som mediene bidrar til. Et av ryktene er at kristne har forbindelser til terrororganisasjoner. Kristne blir også beskyldt for å bruke uærlige metoder i evangelisering, som at de deler ut bibler med dollarsedler inni.

Mange kristne møter den største utfordringen på privat plan. Dette gjelder protestantiske kristne, mennesker som har konvertert fra islam. En kristen omvendelse kan bety at de mister relasjonen til familie og venner. Det kan også bety at de mister jobben. De blir stående alene, derfor er fellesskapet i menighetene så viktig, at de kan ha en tilhørighet der.

For de tradisjonelle kirkesamfunnene, de syrisk-ortodokse kristne, er situasjonen litt annerledes. En av utfordringene er rett og slett å bli værende. De fleste av dem har utvandret til andre land, og de finner det vanskelig å komme tilbake. En del av virksomheten deres er tilknyttet klostre, som har landområder de trenger for å dyrke for ha et livsgrunnlag. Det har vært en årelang tvist med myndighetene om disse landområdene. I det siste er mange av klostrenes landområder blitt satt i brann, noe IS har påtatt seg skylden for.

- Be om oppmuntring for tyrkiske kristne
- Be om en slutt på hatretorikk og falske rykter
- Be for dem som har mistet relasjonene til familie og venner fordi de er blitt kristne. Be om at de kan finne tilhørighet i menigheten
- Be for dem som har mistet jobben fordi de har blitt kristne
- Be om at menighetene kan få sine egne kirkebygg. Dette er enormt viktig i den tyrkiske kulturen
- Be om at de syrisk-ortodokse kristne kan bli værende i Tyrkia
- Be om beskyttelse for landområdene som tilhører kirker og klostre

Med vennlig hilsen
Øystein Rauan
Leder av forbønnstjenesten

JA, jeg vil bli forbønnsvenn!

Undertrykte og rettsforfulgte kristne sier ofte: «Vi trenger å vite at dere ber for oss – at vi ikke er glemt av verden omkring oss.»

Bli forbønnsvenn – be for mennesker, myndigheter, land og prosjekter!

• E-post. Kortfattet ukentlig e-post med aktuelle forbønnsemner. (Også på våre nettsider.) 

• Magasinet Stefanus – syv ganger i året. Et forbønnsbrev med bønneemner for hver uke. Kan enkelt nappes ut. Bruk påmeldingsskjemaet ovenfor.

Les vår personvernerklæring