Be om styrke for kinesiske kristne

Myndighetene intensiverer maktbruk mot kirker.

Golden Lampstand-kirken ble sprengt av kinesisk politi.

Golden Lampstand-kirken ble sprengt av kinesisk politi.

Forholdene for kinesiske kristne er blitt tøffere de siste månedene. Kristne er blitt dømt til lange fengselsstraffer, kirker er blitt tvangsstengt, og to kirker er jevnet med jorden.

Det er særlig uregistrerte kirker som har vært utsatt for myndighetenes maktbruk. Tiltakene ses i sammenheng med innføringen av nye reguleringer for religiøst liv. Disse tro i kraft 1. februar og gir staten sterkere kontroll over religiøs virksomhet.

Den 9. januar sprengte politiet kirken Golden Lampstand i Shaanxi-provinsen med dynamitt. Dette var en av Kinas største evangeliske kirker, med mer enn 50 000 kirkegjengere. Kirken ble ødelagt som en del av en kampanje mot «illegale bygninger». Se egen artikkel om dette. Den 20. desember ble også en katolsk kirke revet ned i samme provins, under påskudd at den var oppført ulovlig. Men kirken hadde sine papirer i orden.

Den 18. januar ble seks medlemmer av en uregistrert kirke i Yunnan-provinsen til opp til 13 års fengsel for «bruk av en ond sekt for å organisere undergraving av lov og orden». De ble anklaget for å tilhøre en gruppe som de selv nekter for å være medlem i. Rundt 200 kristne skal ha blitt arrestert i samme provins, falskt anklaget for å tilhøre denne gruppen.

I Living Stone Church i Guizhou-provinsen er de to pastorene dømt til en bot på en million amerikanske dollar for at de «illegalt» har samlet inn gaver fra medlemmer i menigheten. Living Stone Church har tidligere gått gjennom mange problemer fordi de har nektet å la seg registrere i den statlige Tre Selv-kirken. Den ene pastoren, Yang Hua, soner en fengselsstraff på 2 ½ år. Stefanusalliansen sendte appell for ham i april 2017.

Staten griper også inn overfor andre religiøse grupper. Myndighetene har tatt kontroll over Larung Gar Buddhist Institute, et av verdens største buddhistiske læresentre, i Sichuan-provinsen. De har også arrestert tusenvis av uigur-muslimer i Xinjiang-provinsen, i det de hevder er en kampanje mot religiøs ekstremisme og trusler mot sikkerheten.

- Be om styrke for kinesiske kristne
- Be for dem som har fått sine kirker ødelagt. Be om at de skal holde sammen og finne nye steder å møtes
- Be for kristne som sitter i fengsel for sin tro. Be om frikjennelse for falske anklager
- Be for spesielt for uregistrerte menigheter
- Be om trosfrihet for alle i Kina

JA, jeg vil bli forbønnsvenn!

Undertrykte og rettsforfulgte kristne sier ofte: «Vi trenger å vite at dere ber for oss – at vi ikke er glemt av verden omkring oss.»

Bli forbønnsvenn – be for mennesker, myndigheter, land og prosjekter!

• E-post. Kortfattet ukentlig e-post med aktuelle forbønnsemner. (Også på våre nettsider.) 

• Magasinet Stefanus – syv ganger i året. Et forbønnsbrev med bønneemner for hver uke. Kan enkelt nappes ut. Bruk påmeldingsskjemaet ovenfor.

Les vår personvernerklæring