Fengslet pastor frigitt i Vietnam!

Pastor A Dao løslatt etter fire år i fengsel

«Snart skal den som er i lenker, bli løst, han skal ikke dø og gå i graven, og ikke skal han mangle brød.» Jes 51:14

18. september ble det annonsert en gledelig nyhet: Pastor A Dao var blitt løslatt etter mer enn fire år i fangenskap, ett år før soningstiden. Pastoren tilhører «Montagnard evangeliske kirke» i Vietnam.

Pastoren ble arrestert i 2016 da han var på vei til sine kirkemedlemmer etter å ha deltatt på en internasjonal konferanse for trosfrihet i Øst-Timor. Stefanusalliansen deltok også på det samme arrangementet. Familien hans ble ikke informert om at han var anholdt før det hadde gått fem dager. Han ble anklaget og dømt for å ha ført folk til Thailand på ulovlig vis, noe han benekter. Kirken hans har opplevd stadig trakassering av myndighetene. A Dao skal ha opplevd mishandling og tortur i fengsel, og er ved dårlig helse.

Selv om nyheten om A Daos løslatelse mottas med stor takknemlighet og glede, sitter fortatt mange andre vietnamesiske rettighetsforkjempere og pastorer bak lås og slå. De trenger fortsatt vår støtte og forbønn. To av disse er rettighetsforkjemper Nguyen Bac Truyen (les mer om hans sak her) og Nguyen Trung Ton. Begge ble dømt i 2018 til henholdsvis 11 og 12 års fengsel.

Vær med og be:

- Takk Gud for A Daos løslatelse fra fengslet og be om at lokale myndigheter vil kunne garantere hans sikkerhet når han kommer tilbake til sin landsby
- Be om at trakasseringen av medlemmer i A Daos kirke må ta slutt
- Be om beskyttelse i fengselet og løslatelse fra fengselet for Nguyen Bac Truyen og pastor Nguyen Trung Tron

Vennlig hilsen
Marianne Haugerud
Leder av forbønnstjenesten

JA, jeg vil bli forbønnsvenn!

Undertrykte og rettsforfulgte kristne sier ofte: «Vi trenger å vite at dere ber for oss – at vi ikke er glemt av verden omkring oss.»

Bli forbønnsvenn – be for mennesker, myndigheter, land og prosjekter!

• E-post. Kortfattet ukentlig e-post med aktuelle forbønnsemner. (Også på våre nettsider.) 

• Magasinet Stefanus – syv ganger i året. Et forbønnsbrev med bønneemner for hver uke. Kan enkelt nappes ut. Bruk påmeldingsskjemaet ovenfor.

Les vår personvernerklæring